Alkoholia lääkityksen aikana? -keskustelu

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia, että aina pitää tarkistaa, voiko lääkityksen aikana käyttää alkoholia.

Tehtävän kulku

Oppilaat lukevat tehtävään liittyvän tarinan, minkä jälkeen keskustellaan alkoholiin ja lääkkeiden yhteiskäyttöön liittyvistä asioista. Keskusteluun voidaan ottaa mukaan myös lääkkeiden ja alkoholin tahallinen sekakäyttö.

Materiaali

Syyskauden päättäjäiset -tarina (pdf)

Tarinassa esitetyn metronidatsoli-lääkkeen pakkausselosteen voi tarvittaessa tulostaa Fimean lääkehausta.

Lisätietoja

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Mikä on lääke?”. Katso sieltä kohdasta Alkoholi + lääke.

Lääkkeiden ja alkoholin tahallisesta sekakäytöstä löytyy tietoa materiaalipankin pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?” kohdasta Lääkkeiden väärinkäyttö.

Aiheeseen sopiva tehtäväidea on Alkoholin ja lääkkeiden sekakäytön vaarat -roolipeli.

Tietoa lääkkeestä löydät kauppanimellä Fimean lääkehausta.

Hae lääkkeiden kauppanimet vaikuttavan lääkeaineen mukaan Kelan lääkehaulla.