Alkoholin ja lääkkeiden sekakäytön vaarat -roolipeli

Sekakäyttö ingressi

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia tuntemaan alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttöön liittyviä vaaroja sekä keinoja vaaratilanteiden välttämiseksi. Suositellaan 5.–9.-luokkalaisille.

Alkoholin ja lääkkeiden sekakäytön vaarat -roolipeli

Tehtävän kulku

Vaihe 1.

Jaetaan oppilaat ryhmiin. Ryhmässä luetaan jompikumpi lääkekokeiluun liittyvistä tarinoista, Kesäloman aloitusbileet tai Diskoilta. Tarinoissa on esimerkit yleisten kipulääkkeiden käytöstä yhdessä alkoholin kanssa. Esimerkkeihin on valittu kipulääkkeet, koska niitä on helppo saada. Lisäksi niiden humalaa lisäävistä vaikutuksista voi liikkua virheellisiä tarinoita oppilaiden keskuudessa.

Vaihe 2.

Vaihtoehto 1. Tilanteesta tehdään näytelmä, jossa pyritään löytämään oikea toimintatapa.

Vaihtoehto 2. Oppilaat pohtivat asiaa ryhmissä ja kirjoittavat tarinalle lopun.

Vaihe 3

Keskustellaan yhdessä alkoholin ja kipulääkkeiden sekakäytöstä. Tärkeää on korostaa, että kipulääkkeiden käyttö yhdessä alkoholin kanssa ei lisää humalatilaa. Sen sijaan haittavaikutusten ja jopa myrkytyksen riski kasvaa. Oppilaille voi tulostaa lyhyen tietoiskun aiheesta.

Alkoholin ja lääkkeiden sekakäytön vaarat taustaboksi

Materiaali

Kesäloman aloitusbileet ja Diskoilta -tarinat (pdf)

Tietoisku kipulääkkeiden ja alkoholin sekakäytöstä (pdf)

Lisätietoja

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdasta Lääkkeiden väärinkäyttö.