Internet tiedonhakutehtävä

Internet tiedonhakutehtävä ingressi

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia arvioimaan Internetistä löytyvän tiedon luotettavuutta.

Internet tiedonhakutehtävä

Tehtävän kulku

Vaihe 1.

Keskustellaan, millä periaatteilla internetsivujen luotettavuutta voi arvioida. Keskustelun pohjana voivat toimia KATSE-tarkistuslistan kysymykset, joiden avulla tiedon luotettavuutta voi arvioida.

Vaihe 2.

Oppilaat etsivät tietoa lääkeaiheista Internetistä jollakin hakukoneella. Millaisia linkkejä löytyy? Sopivia hakusanoja ovat esimerkiksi "lääkkeiden oikea käyttö" ja "kipulääke". Tehtävä konkretisoi tiedon luotettavuuden arvioinnin vaikeutta, sillä selkeitä vastauksia esitettyihin kysymyksiin ei välttämättä sivuilta löydy. Tärkeintä on lisätä oppilaiden tietoisuutta siitä, että kaikkeen Internetistä löytyvään tietoon ei pidä luottaa, ja että pelkkä sivujen vetävä ulkonäkö ei ole tae tiedon luotettavuudesta.

Internet tiedonhakutehtävä taustaboksi

Materiaali

Internet tiedonlähteenä -tehtävä (pdf)

Lisätietoja

KATSE-tarkistuslista lääkkeisiin liittyvän tiedon luotettavuuden arviointiin.

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdasta Internet.

Aihepiiriä voi opettaa myös useamman oppitunnin kokonaisuutena

Flunssan hoito - mistä löydän luotettavaa tietoa?

Opetussuunnitelma 2016

Lääkekasvatuksen ydinsisällöt OPS2016:n tavoitteiden mukaisesti