Jälkiehkäisy-väittely ja muita tehtäviä

Jälkiehkäisy

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia, mitä on jälkiehkäisy.

Jälkiehkäisy -väittely

Tehtävän kulku

Vaihtoehto 1. Oppilaista valitaan kaksi väittelyyn osallistuvaa ryhmää. Toinen ryhmä on jälkiehkäisytabletteja vastustava ja toinen jälkiehkäisytabletteja puolustava ryhmä. Väittelyn puheenjohtajaksi valitaan oppilas tai opettaja. Ennen väittelyä väittelijät tutustuvat listaan jälkiehkäisyn plussista ja miinuksista. Sama lista jaetaan myös muille oppilaille, jotka ovat yleisönä. Yleisönä olevat oppilaat seuraavat väittelyn aikana listaa ja arvioivat, miten väittelijät onnistuvat perustelemaan tablettien hyviä ja huonoja puolia. Väittelyssä voidaan ottaa kantaa myös siihen, milloin jälkiehkäisytablettien käyttö on hyväksyttävää, ja milloin ei. Väittelyn loputtua yleisö äänestää, kumpi joukkue voittaa väittelyn. Keskustelua voidaan tarvittaessa jatkaa väittelyn jälkeen.

Jälkiehkäisyvalmisteiden (levonorgestreeli ja ulipristaaliasetaatti) pakkausselosteet voi tulostaa tarvittaessa Fimean lääkehausta.

Vaihtoehto 2. Kirjoitetaan pohdiskeleva aine. Ainekirjoituksen tukimateriaalina voidaan käyttää Jälkiehkäisy-sivulta löytyvää tietoa.

Vaihtoehto 3. Oppilaat lukevat tarinan tai tarinat Lyylistä ja Perasta. Tarinoiden pohjalta oppilaat tekevät näytelmiä. Näytelmien esittämisen jälkeen keskustellaan luokassa jälkiehkäisystä. Tukimateriaalina voidaan käyttää Jälkiehkäisy-sivulta löytyvää tietoa sekä listaa plussista ja miinuksista. Tarinat sopivat myös lähtökohdaksi ainekirjoitustunnille.

Jälkiehkäisy taustaboksi

Materiaali

Vaihtoehto 1.

Jälkiehkäisy - Lista plussista ja miinuksista (pdf)

Fimean lääkehaku

Vaihtoehto 2.

Ainekirjoituksen aiheet (pdf)

Vaihtoehto 3.

Tarinat Lyylistä ja Perasta (pdf)

Jälkiehkäisy - Lista plussista ja miinuksista (pdf)

Lisätietoja

Lisätietoja jälkiehkäisystä löytyy Jälkiehkäisy-sivulta.

Tietoa lääkkeistä löydät kauppanimellä Fimean lääkehausta.

Hae lääkkeiden kauppanimet vaikuttavan lääkeaineen mukaan Kelan lääkehausta.