Lääkemainos vs. humpuukimainos

Lääkemainos vs. humpuuki ingressi

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia, mitä eroja on lääkkeellä ja ravintolisillä, sekä oppia arvioimaan ravintolisämainoksissa esitetyn tiedon luotettavuutta.

Lääkemainos vs. humpuuki

Tehtävän kulku

Vaihe 1.

Oppilaat tutustuvat asiaa käsitteleviin sivuston osioihin tai opettaja kertoo ravintolisien ja lääkkeiden eroista. Apuna keskustelussa voi käyttää valmista kalvoa tai oppilaat voivat tutustua "Onkohan tämä humpuukia?" -esitteeseen.

Vaihe 2.

Tehtävävaihtoehdot sopivat myös vaiheittain eteneviksi.

Vaihtoehto 1. Oppilaat ja opettaja tuovat tunnille lehdestä leikkaamansa lääkemainoksen tai mainoksen luontaistuotekaupan lehdestä. Mainoksista keskustellaan yhdessä. Minkälaisia mainoksia löytyi? Mitä tietoja niissä on? Mihin mainosten tiedot perustuvat? Minkälaisia lupauksia mainoksissa esitetään? Ovatko tiedot luotettavia?

Lääkkeiden mainonta on laissa tarkasti säädeltyä. Lääkemainoksissa esitetyt tiedot perustuvat myyntiluvan myöntämisen yhteydessä hyväksyttyyn lääkkeen valmisteyhteenvetoon.

Lääkemainontaa valvoo sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea että lääketeollisuuden oma Lääkemarkkinoinnin valvontakunta. Ravintolisien mainontaan ei vastaavaa sääntelyä ole.

Vaihtoehto 2. Kuvataidetunnilla oppilaat suunnittelevat ja piirtävät lääke- ja/tai humpuukimainoksen.

Vaihtoehto 3. Oppilaat suunnittelevat televisioon humpuuki- tai lääkemainoksen, jonka he esittävät luokassa.

Vaihtoehto 4. Kirjoitetaan pohdiskeleva aine.

Lääkemainos vs. humpuuki taustaboksi

Materiaali

"Onkohan tämä humpuukia?"-esite Ruokaviraston verkkosivuilla

Vaihe 1: Taulukko lääkkeiden ja ravintolisien eroista (pdf)

Vaihe 2, Vaihtoehto 4:

Ainekirjoituksen otsikot (pdf)

Lisätietoja

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Mikä on lääke?”. Katso sieltä kohdista Lääkevalmiste sekä Kasvirohdosvalmisteet, homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet sekä ravintolisät.

Lääkemarkkinoinnin valvonta Fimean verkkosivuilla.

Lääkkeiden valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet Fimean verkkosivuilla.

Tietoa elintarvikkeiden markkinoinnista Ruokaviraston verkkosivuilla

Lääketeollisuus ry:n verkkosivuilta löytyy lisätietoja lääketeollisuuden omaehtoisesta lääkemarkkinoinnin valvonnasta ja lääkemarkkinoinnin Eettiset ohjeet.