Lääkkeet vs. muut niitä muistuttavat tuotteet -testi

Lääkkeet vs muut tuotteet ingressi

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia, miten lääkkeet eroavat ravintolisistä.

Lääkkeet vs. muut tuotteet

Tehtävän kulku

Tehtävävaihtoehdot sopivat myös vaiheittain eteneviksi. Keskustelua voidaan jatkaa lääkkeiden ja ravintolisien mainoksista, johon liittyvä tehtäväidea on Lääkemainos vs. humpuukimainos.

Vaihtoehto 1. Oppilaat ryhmittyvät seisomaan keskelle luokkaa. Opettaja esittää väittämiä lääkkeistä ja ravintolisistä. Oppilaat valitsevat kantansa ja siirtyvät joko luokan oikeaan laitaan, vasempaan laitaan tai jäävät keskelle riippuen siitä, mitä mieltä he väittämästä ovat. Väittämien lomassa keskustellaan oppilaiden mielipiteistä ja niiden perusteista. Esimerkkiväittämä: "Käytän mieluummin ravintolisiä kuin lääkkeitä".

Vaihtoehto 2. Oppilaille jaetaan oikeinväärin-tehtävämoniste, jonka he tekevät yksin tai pareittain. Lopuksi väittämät käydään yhdessä läpi.

Lääkkeet vs. muut tuotteet taustaboksi

Materiaali

Lääkkeet vs. muut niitä muistuttavat tuotteet -testi (pdf)

Lääkkeet vs. muut niitä muistuttavat tuotteet -testin oikeat vastaukset (pdf)

Lisätietoja

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Mikä on lääke?”. Katso sieltä kohdista Lääkevalmiste, Kasvirohdosvalmisteet, homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet sekä ravintolisät ja Lääkeaine.

Sama tieto tiivistettynä löytyy myös sivulta "Mikä on lääke?".