Lääkkeiden oikea käyttö -visa

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia lääkkeen oikeaan käyttöön liittyviä asioita. Suositellaan 5.–9.-luokkalaisille.

Tehtävän kulku

Visa voidaan tehdä yksin tai pareittain. Jokaisessa kysymyksessä on vain yksi oikea vastaus. Käydään yhdessä läpi oikeat vaihtoehdot ja keskustellaan niistä.

Materiaali

Lääkkeiden oikea käyttö -visa (pdf)

Lääkkeiden oikea käyttö -visan oikeat vastaukset (pdf)

Lisätietoja

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdasta Lääkkeiden oikeanlainen käyttö.

Sama tieto tiivistettynä löytyy myös sivulta "Miten käytät lääkettäsi oikein?".