Pakkausseloste-ryhmätyö

Pakkausseloste ryhmätyö ingressi

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia lukemaan pakkausselosteita ja arvioimaan mahdollisten haittavaikutusten yleisyyttä. Suositellaan 5.–9.-luokkalaisille.

Pakkausseloste ryhmätyö

Tehtävän kulku

Vaihe 1.

Jaetaan oppilaat ryhmiin tai pareihin ja kullekin ryhmälle tai parille annetaan yksi pakkausseloste. Ryhmät etsivät pakkausselosteista vastauksia kysymyksiin:

  • Mihin lääkettä käytetään?
  • Miten lääke vaikuttaa?
  • Kuinka lääke otetaan?
  • Mitä haittavaikutuksia lääkkeellä voi olla?
  • Onko haittavaikutusten yhteydessä mainittu, mitkä niistä ovat yleisiä ja mitkä harvinaisia?

Vaihe 2.

Ryhmätyön jälkeen keskustellaan yhdessä pakkausselosteen sisällöstä. Keskustelussa opettajan on hyvä korostaa sitä, että on tärkeää lukea pakkausseloste ennen lääkkeen käyttöä ja säilyttää se. Keskustelussa käydään läpi myös haittavaikutusten yleisyyttä. Mitä tarkoittaa esimerkiksi yleinen haittavaikutus? Entä harvinainen?

Pakkausseloste ryhmätyö taustaboksi

Materiaali

Mitä tietoa saadaan pakkausselosteesta? -tehtävä (pdf)

Esimerkkipakkausselosteet (pdf)

Lisätietoja

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdasta Pakkausseloste.

Lisäksi haittavaikutuksista löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Mikä on lääke?”. Katso sieltä kohdasta Haittavaikutusten yleisyys.