Resepti- ja itsehoitolääkkeiden väliset erot -testi

Itsehoito ja reseptilääkkeen ero ingressi

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia resepti- ja itsehoitolääkkeiden välisiä eroja. Suositellaan 5.–9.-luokkalaisille.

Itsehoito- ja reseptilääkkeen erot -testi

Tehtävän kulku

Oppilaat tekevät oikein–väärin-tehtävän yksin tai pareittain. He etsivät vastaukset väittämiin materiaalipankin pdf-tiedoston ”Mikä on lääke?” kohtien Reseptilääkkeet ja Itsehoitolääkkeet avulla. Lopuksi väittämät käydään yhdessä läpi.

Itsehoito ja reseptilääkkeiden ero taustaboksi

Materiaali

Reseptilääkkeet ja itsehoitolääkkeet -testi (pdf)

Reseptilääkkeet ja itsehoitolääkkeet -testin oikeat vastaukset (pdf)

Lisätietoja

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Mikä on lääke?”. Katso Reseptilääkkeet ja Itsehoitolääkkeet.

Sama tieto tiivistettynä löytyy myös sivulta ”Mikä on lääke?”.