Mitä lääkkeet tekevät?

Mitä lääkkeet tekevät ingressi

Lääkkeet ehkäisevät tai parantavat sairauksia sekä lievittävät oireita. Lääkkeen valinta pyritään tekemään yksilöllisesti ja siksi saman sairaudenkin hoitoon voi olla olemassa monia mahdollisia lääkevaihtoehtoja ja -muotoja.

Mitä lääkkeet tekevät?

Mitä lääkkeet tekevät?

  • Parantavat sairauksia

On olemassa vain harvoja parantavia lääkkeitä. Antibiootit ovat hyvä esimerkki tällaisista lääkkeistä. Niillä voidaan parantaa bakteeritulehduksen aiheuttama sairaus kokonaan. Vakaviinkin sairauksiin, kuten syöpään, on pystytty kehittämään parantavia lääkkeitä.

  • Lievittävät oireita

Suurin osa lääkkeistä lievittää sairauksia ja niiden oireita. Esimerkiksi astmaa ei voida parantaa, mutta sairaus pystytään saamaan hallintaan tehokkaalla lääkityksellä. Kipulääkkeet ovat myös tyypillinen esimerkki oireita lievittävistä lääkkeistä.

Osa lääkkeistä korvaa elimistön osittaista tai täyttä kyvyttömyyttä tuottaa elintärkeitä aineita, kuten diabeteksessa insuliinia ja kilpirauhasen vajaatoiminnassa kilpirauhashormonia.

  • Ehkäisevät sairauksia

Esimerkkejä sairauksia ehkäisevistä lääkkeistä ovat rokotteet ja vitamiinit. Rokotteiden avulla voidaan ehkäistä useiden tartuntatautien leviäminen, ja esimerkiksi riittävä D-vitamiinin saaminen ehkäisee luiden haurastumista.

Ovatko lääkkeet turvallisia?

Suomessa on myynnissä vain sellaisia lääkkeitä, joiden laatu, teho ja turvallisuus on tutkittu. Tehokkaalla lääkehoidolla voi kuitenkin aina olla myös haittavaikutuksia.

Lääkkeiden myyntiluvat myöntää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Tehon ja turvallisuuden osoittamiseksi lääkeyritys on tehnyt lääkkeelle yleensä vuosikausia kestäneet tutkimukset. Kannattaa aina selvittää oman lääkkeen oikea käyttötapa hyötyjen varmistamiseksi ja haittojen ehkäisemiseksi.

Miksi on niin monenlaisia lääkkeitä?

Vuonna 2019 Suomessa oli myyntilupa hieman yli 9 461 ihmiselle tarkoitetulle lääkevalmisteelle, joista yli 8 754 oli ainoastaan reseptillä määrättäviä lääkkeitä ja 507 ilman reseptiä saatavia itsehoitolääkkeitä. Noin 200 itsehoitolääkkeen myyntilupa oli hyväksytty siinä muodossa, että suuret pakkauskoot oli saatavilla reseptillä eli lääkemääräyksellä, mutta pienet pakkauskoot oli saatavilla itsehoitoon ilman lääkemääräystä. Eri lääkeaineita tarvitaan erilaisten sairauksien hoitoon.

Saman sairauden hoitoon voi olla olemassa monia mahdollisia vaihtoehtoja, joista lääkitys voidaan valita yksilöllisten tarpeiden mukaan. Esimerkiksi epilepsian hoitoon löytyy monella eri tavalla vaikuttavia lääkeaineita. Lääkkeestä tarvitaan monia eri vahvuuksia. Lääkkeiden vaikutukset ovat yksilöllisiä ja annoksen suuruus täytyy pystyä sovittamaan kullekin ihmiselle henkilökohtaisesti. Esimerkiksi lapsille käytetään eri vahvuuksia kuin aikuisille.

Samaa lääkettä voidaan käyttää eri vahvuuksina eri tarkoituksiin. Esimerkiksi asetyylisalisyylihappoa käytetään isoilla annoksilla (500 mg) aikuisten kuumeen ja kivun hoitoon ja pienillä joka päivä otettavilla annoksilla (50 ja 100 mg) verenkiertolääkkeenä. Lääkkeen vahvuus ilmoitetaan yleensä yhden kerta-annoksen sisältämänä määränä. Esimerkiksi lääkkeen nimen yhteydessä oleva ”400 mg” tarkoittaa, että yhdessä tabletissa on vaikuttavaa ainetta 400 milligrammaa. Eri lääkeaineiden vahvuuksia ei voi suoraan verrata toisiinsa, vaikka niitä käytettäisiin samaan tarkoitukseen. Esimerkiksi yleisesti käytetyt särkylääkkeet ibuprofeeni 400 mg ja ketoprofeeni 25 mg lievittävät kipua yhtä hyvin, vaikka lääkeaineita on eri määrät.

Lääkkeestä tarvitaan monia eri lääkemuotoja

Erilaisilla lääkemuodoilla voidaan vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti lääke vaikuttaa ja mihin vaikutus kohdistuu. Nopeimmin lääke vaikuttaa, jos se annetaan suoraan suoneen. Useimmat lääkkeet otetaan suun kautta, koska se on helppoa ja lääkkeen vaikutus saavutetaan suhteellisen nopeasti. Suun kautta otettavista lääkemuodoista yleisimpiä ovat tabletit ja kapselit. Lasten voi olla vaikea niellä tablettia, minkä vuoksi lääkkeitä on olemassa myös nestemäisenä, liukenevina tabletteina tai jauheena. Aina lääkettä ei voi ottaa suun kautta. Oksentelevalle potilaalle voidaan käyttää esimerkiksi peräpuikkoja tai pistää lääke lihakseen tai ihon alle.

Joskus on tarpeen saada aikaan vain paikallinen vaikutus. Astmalääke vaikuttaa keuhkoihin ja ihovoiteet vaikuttavat pääasiallisesti vain siihen kohtaan, johon niitä levitetään.

Samaa lääkettä on markkinoilla eri tehtaiden valmistamana. Lääkkeistä on usein olemassa sekä alkuperäisvalmiste että patenttisuojan päätyttyä markkinoille tulleita geneerisiä valmisteita eli rinnakkaisvalmisteita. Alkuperäisvalmisteet ja rinnakkaisvalmisteet ovat laadultaan, teholtaan ja turvallisuudeltaan samanarvoisia.

Lisätietoja

Tietoa lääkkeestä löydät kauppanimellä Fimean lääkehausta. Hae lääkkeiden kauppanimet vaikuttavan lääkeaineen mukaan Kelan lääkehaulla.