Mitä reseptilääkkeet ovat?

Mitä reseptilääkkeet ovat? ingressi

Reseptilääke voidaan toimittaa apteekista vain lääkärin, eläinlääkärin, hammaslääkärin tai rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavan sairaanhoitajan lääkemääräyksellä eli reseptillä.

Mitä reseptilääkkeet ovat?

Resepti laaditaan sähköisesti. Poikkeustilanteissa, kuten sähkökatkoksen aikana, resepti voidaan laatia paperille tai puhelimitse suoraan apteekkiin. Apteekki muuttaa reseptit sähköiseen muotoon yhteyksien toimiessa.

Milloin reseptilääkkeitä tarvitaan?

Sairaus, jota lääkkeellä hoidetaan, vaatii lääkärin tekemän diagnoosin. Esimerkiksi korvakivusta ei voi itse päätellä, onko kyse antibioottia vaativasta korvatulehduksesta. Hoidon onnistuminen vaatii seurantaa. Lääkäri arvioi hoidon tarpeellisuuden ja onnistumisen. Esimerkiksi epilepsian lääkehoitoa muunnellaan sairauden tilanteen mukaan.

Lääkkeen annos täytyy määrätä yksilöllisesti. Esimerkiksi kohonneen verenpaineen hoitoon saattaa jollekin potilaalle riittää puolet pienempi annos kuin toiselle. Lääkkeillä voi olla haittavaikutuksia, joiden takia käyttö on harkittava tapauskohtaisesti suhteessa lääkkeen tehoon. Lääkkeillä voi olla muiden lääkkeiden kanssa yllättäviä tai vakavia yhteisvaikutuksia, joiden mahdollisuus on arvioitava osana kokonaislääkitystä.