Voiko lääkkeellä olla haittavaikutuksia?

Voiko lääkkeellä olla haittavaikutuksia?

Kaikki lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Haittavaikutuksella tarkoitetaan lääkkeen aiheuttamaa haitallista ja muuta kuin aiottua vaikutusta.

Voiko lääkkeellä olla haittavaikutuksia

Millaisia haittavaikutuksia saattaa ilmetä?

Haittavaikutukset vaihtelevat tyypiltään lääkeryhmistä toiseen. Tavallisimpia lääkkeiden aiheuttamia haittavaikutuksia ovat ruuansulatuskanavaan kohdistuvat vatsan tai suoliston oireet, kuten pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakivut tai ummetus. Tavallisia haittavaikutuksia ovat myös ihoreaktiot. Melko usein esiintyviä haittavaikutuksia ovat hermoston oireet, kuten väsymys, päänsärky ja huimaus.

Haittavaikutukset voivat olla niin lieviä, että käyttäjä voi jatkaa lääkitystä. Usein lääkkeiden haittavaikutukset ovat hankalimmillaan hoidon alussa, mutta lievittyvät muutamassa päivässä ja voivat hävitä kokonaan hoidon jatkuessa.

Hoidon alussa ilmaantuvat haittavaikutukset voivat olla seurausta siitä, että elimistö ei ole vielä tottunut lääkkeeseen. Esimerkiksi päänsärky ja pahoinvointi ovat yleisiä, lieviä ja hoidon jatkuessa ohimeneviä haittavaikutuksia muun muassa e-pillereiden ja masennuslääkkeiden käyttöä aloitettaessa.

Mistä haittavaikutukset johtuvat?

Aina ei ole helppo erottaa sitä, johtuuko oire hoidettavasta sairaudesta, vai onko se lääkkeen haittavaikutus.

Tavallisimmin haittavaikutus voi johtua lääkkeen vaikutustavasta. Esimerkiksi antibiootit tuhoavat sekä tautia aiheuttavia bakteereja että elimistön omia hyödyllisiä bakteereja kuten suolistobakteereja. Omien suolistobakteerien tuhoutumisesta voi aiheutua ripulia.

Joskus haittavaikutus voi johtua lääkkeen liian voimakkaasta vaikutuksesta. Esimerkiksi sydämen syketiheyden hillintään tarkoitettu beetasalpaaja voi alentaa syketiheyttä turhankin paljon. Jotkut lääkkeet vaikuttavat elimistössä autonomisen hermojärjestelmän kautta, jolloin hoidollisen vaikutuksen ohella voi ilmetä muun muassa suun ja silmien kuivumista, sydämen harvalyöntisyyttä, ummetusta tai lähinäön epätarkkuutta.

Osa haittavaikutuksista voi johtua niiden vaikutuksista muualla kuin toivotussa paikassa, kuten esimerkiksi vahvojen kipulääkkeiden haittavaikutuksena aiheuttama ummetus.

Haittavaikutuksia saattaa ilmetä myös, jos lääkettä käytetään liian pitkään. Esimerkiksi nenän limakalvoja supistavien nenäsuihkeiden käyttö aikuisilla ja yli 10-vuotiailla yli 10 päivää ja 2−10-vuotiailla yli 5 päivää saattaa vahingoittaa limakalvoa tai ylläpitää nenän tukkoisuutta (esimerkiksi ksylometatsoliini). Lääke- tai lääkkeen apuaineelle voi olla myös allerginen.

Kuinka voin välttää haittavaikutuksia?

Kun sinulle määrätään uutta lääkettä, kerro mahdolliset lääkeaineallergiasi sekä muu lääkityksesi lääkärille tai sairaanhoitajalle.Jos haitta johtuu lääkkeen liian voimakkaasta vaikutuksesta, lääkärin kanssa neuvoteltu annoksen pienentäminen voi vähentää lääkityksen aiheuttamia ongelmia.

Kerro mahdolliset lääkeaineallergiasi sekä muu lääkityksesi myös apteekissa farmaseuttiselle henkilökunnalle ostaessasi itsehoitolääkettä.

Varmista ennen lääkkeen oton aloittamista, että osaat käyttää lääkettäsi oikein.

Mitä teen, jos haittavaikutuksia ilmaantuu?

Selvitä, liittyvätkö oireet lääkitykseen ja häviävätkö ne mahdollisesti hoidon jatkuessa. Lääkkeen mahdolliset haittavaikutukset voit tarkistaa esimerkiksi pakkausselosteesta tai soittamalla apteekkiin. Selvitä, voitko tehdä asialle jotakin. Esimerkiksi maitohappobakteerien käyttö voi auttaa tasoittamaan vatsan toimintaa antibioottikuurin aiheuttamassa lievässä ripulissa.

Sairauden vakavuudesta riippuen lääkehoidon aiheuttamien haittavaikutusten hyväksyttävyys vaihtelee. Vakavan sairauden yhteydessä joudutaan joskus hyväksymään lääkkeiden aiheuttamat vaikeatkin haittavaikutukset.

Voit keskustella lääkkeen käytön jatkamisesta tai lopettamisesta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ylläpitää valtakunnallista lääkkeiden haittavaikutusrekisteriä, johon lääkärit, hammaslääkärit, farmaseutit ja proviisorit sekä lääkkeiden käyttäjät voivat ilmoittaa toteamansa tai epäilemänsä lääkkeiden haittavaikutukset.

Mistä saan tietoa haittavaikutuksista?

Voit keskustella lääkärisi ja apteekkihenkilökunnan kanssa lääkkeesi käyttöön liittyvistä mahdollisista haittavaikutuksista, siitä kuinka todennäköistä niiden ilmaantuminen on sekä voidaanko niitä mahdollisesti estää. Tietoa haittavaikutuksista löydät myös pakkausselosteesta.

Lisätietoja

Tietoa lääkkeestä löydät kauppanimellä Fimean lääkehausta. Hae lääkkeiden kauppanimet vaikuttavan lääkeaineen mukaan Kelan lääkehaulla. Terveyskirjastosta löytyy tietoa terveydestä, sairauksista ja oireiden hoidosta. Hakusanalla ”lääkkeiden haittavaikutukset” löytyy artikkeli lääkkeiden haitoista.