Hengitysteihin annosteltavat lääkemuodot

Hengitysteihin ingressi

Hengitysteihin lääkkeitä annostellaan yleisimmin jauheina ja sumutteina. Näitä lääkemuotoja käytetään erityisesti astman hoidossa. Lääkkeen ottamiseen tarvitaan laite, niin sanottu astmapiippu, jonka käytön hallitseminen on tärkeää astman hoidon onnistumisessa. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti, kuinka jauheet ja sumutteet otetaan. Tarkat tiedot oman lääkkeen oikeasta käytöstä kannattaa tarkastaa pakkausselosteesta.

Hengitysteihin annosteltavat lääkkeet

Inhalaatiojauheiden käyttö

Inhalaatiojauhe kulkeutuu keuhkoihin vaikuttamaan lääkeannostelijasta eli inhalaattorista sisään hengittämällä. Sisään hengityksen on oltava voimakas, jotta se riittää lääkkeen viemiseen keuhkoihin asti. Aivan pieniltä lapsilta inhalaatiojauheen otto ei onnistu. Lääkkeen otossa on seuraavat vaiheet:

1. Poista inhalaattorista suukappaleen suoja.
2. Ravista laitetta tasaisen lääkeainepitoisuuden saamiseksi.
3. Vapauta annos laitteen ohjeen mukaisesti oikeassa asennossa.
4. Hengitä ulos normaalisti. − EI laitteen kautta.
5. Aseta laitteen suukappale tiukasti huulien väliin.
6. Hengitä voimakkaasti sisään.
7. Ota suukappale pois suusta ja pidätä hengitystä noin 10 sekunnin ajan.
8. Hengitä ulos rauhallisesti.

Kohdat 2–8 toistetaan niin monta kertaa kuin annoksia täytyy ottaa. Lääkkeen oton jälkeen suu huuhdellaan vedellä, kurlataan ja vesi syljetään pois. Tällä toimenpiteellä ehkäistään kurkkuärsytystä ja hoitavan astmalääkkeen mahdollisesti aiheuttamaa suun sieni-infektiota. Inhalaattori puhdistetaan säännöllisesti laitteen mukana tulevan ohjeen mukaisesti. Mikäli lapsella on käytössä astmaan hoitava kortisonivalmiste, kannattaa ennen lääkkeen ottoa pestä hampaat. Näin siksi, että osa kortisonista jää plakkiin.

Jauheinhalaattorin läpi ei saa hengittää ulos eikä sitä saa pestä vedellä, jotta lääke ei kastu. Kastunut jauhe ei tule ulos laitteesta. Inhalaatiojauheet säilytetään huoneenlämmössä, suojassa kosteudelta. Ne säilyvät laitteeseen merkittyyn päivämäärään asti, ellei pakkausselosteessa mainita toisin.

Inhalaatiosumutteiden käyttö

Inhalaatiosumutteissa lääke on annostelijassa aerosolimuodossa. Laite suihkauttaa lääkeannoksen ulos välittömästi annoksen laukaisemisen jälkeen. Lääkkeen otossa on seuraavat vaiheet:

1. Poista laitteesta suukappaleen suojus.
2. Ravista säiliötä tasaisen lääkeainepitoisuuden saamiseksi.
3. Pidä inhalaattoria pystyasennossa.
4. Hengitä ulos normaalisti.
5. Aseta laitteen suukappale tiukasti huulien väliin.
6. Aloita syvä, rauhallinen sisäänhengitys ja laukaise samanaikaisesti annos.
7. Ota suukappale pois suusta ja pidätä hengitystä noin 10 sekunnin ajan.
8. Hengitä ulos rauhallisesti.

Jos annoksia on määrätty useampia, toistetaan kohdat 2–8. Lääkkeen oton jälkeen suu huuhdotaan vedellä ja vesi syljetään pois kurkkuärsytyksen ja sieni-infektioiden ehkäisemiseksi. Laite puhdistetaan säännöllisesti pakkauksen ohjeen mukaisesti.

Koska lääkeannos vapautuu laitteesta yhtä aikaa annoksen vapauttamisen kanssa, on sisäänhengityksen tapahduttava täysin samanaikaisesti annoksen laukaisemisen kanssa. Näin lääkesumu pääsee parhaiten keuhkoihin saakka. Lasten voi olla hankalaa saada tämä ajoitus onnistumaan ja siksi he voivat ottaa inhalaatiosumutteen niin kutsutun tilanjatkeen kautta. Se on eräänlainen kammio, johon annos/annokset vapautetaan laitteesta ja josta lapsi voi suukappaleen kautta hengittää lääkkeen keuhkoihinsa rauhallisesti oman hengityksensä tahtiin.

Inhalaatiosumutteet säilyvät huoneenlämmössä pakkauksessa ilmoitettuun päivämäärään saakka.