Kuinka paljon otan lääkettä?

Kuinka paljon otan lääkettä ingressi

Lääkkeellä ei voida saavuttaa haluttua tehoa ilman riittävän suurta annosta, toisaalta liian suuret annokset voivat aiheuttaa haittavaikutuksia, jopa myrkytyksiä. Reseptilääkkeiden annokset ovat aina yksilöllisiä. Itsehoitolääkkeiden pakkauksista löytyvistä käyttöohjeista käy ilmi, kuinka paljon lääkettä voi käyttää kerrallaan ja maksimissaan vuorokaudessa. Lapsille on määritelty iän ja mahdollisesti myös painon mukaan tarkat annokset.

Kuinka paljon otan lääkettä

  • Liian pienellä annoksella ei saavuteta haluttua tehoa. Liian suuri annos taas voi aiheuttaa haittavaikutuksia.
  • Lääkäri määrää reseptilääkkeen käyttöohjeen yksilöllisesti.
  • Apteekista ilman reseptiä saatavan itsehoitolääkkeen käyttöohje löytyy pakkauksesta.
  • Lasten annos määräytyy iän ja mahdollisesti myös painon mukaan.

Kerta-annos tarkoittaa yhdellä kerralla otettavaa lääkkeen määrää. Lääkettä otetaan lääkärin antaman ohjeen mukainen määrä tai itsehoitolääkkeen pakkaukseen merkitty kerta-annos. Joskus lääkkeen kerta-annos voi myös vaihdella. Esimerkiksi avaavaa astmalääkettä voidaan tarvittaessa ottaa yksi tai useampia annoksia oireiden mukaan – muistaen kuitenkin maksimiannos vuorokaudessa. Kerta-annos voi antibioottikuureissa olla ensimmäisenä päivänä kaksi tablettia ja jatkossa yksi tabletti kerran päivässä.

Lääkkeenottokertojen määrä vaihtelee lääkkeittäin. Joidenkin lääkkeiden vaikutus kestää koko vuorokauden, jolloin yksi annos päivässä riittää. Toisten lääkkeiden kohdalla on olennaista, että lääkettä otetaan useita kertoja vuorokaudessa, jotta voidaan varmistaa lääkkeen vaikutuksen säilyminen koko vuorokauden ajan. Esimerkiksi joillakin antibiooteilla kerta-annoksia otetaan jopa 3–4 kertaa vuorokaudessa. Kerta-annos ja ottokertojen määrä yhdessä kertovat lääkkeen vuorokausiannoksen, eli sen, kuinka paljon lääkettä vuorokaudessa joko täytyy tai voi maksimissaan ottaa.

Esimerkki

1–2 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa/päivässä.

Tällainen ohje saattaa olla esimerkiksi kipulääkkeessä. Lääkettä voi aluksi kokeilla yhden tabletin kerta-annoksena. Jos kipu lievittyy, kerta-annos on riittävä. Ohjeen mukaan kerta-annosta on mahdollista nostaa myös kahteen tablettiin, mikäli oireet eivät lievity yhdellä tabletilla. Kerta-annos, eli yksi taikaksi tablettia, otetaan kolme kertaa vuorokaudessa, jos kipu ei lievity. Tarvittaessa lääkettä voi ottaa myös neljä kertaa vuorokaudessa. Tässä tapauksessa suurin mahdollinen vuorokaudessa otettava tablettimäärä on 8 tablettia, ei kuitenkaan otettuna yhdellä kertaa.