Kuinka tarkkailen itseäni lääkityksen aikana?

Kuinka tarkkailen itseäni lääkityksen aikana? ingressi

Lääkityksen aikana on hyvä seurata, vaikuttaako lääke toivotulla tavalla.

Kuinka tarkkailen itseäni lääkityksen aikana

  • Lääkityksen aikana on hyvä seurata, vaikuttaako lääke toivotulla tavalla ja ilmeneekö haittavaikutuksia.

Omasta lääkkeestään on hyvä tietää, ovatko vaikutukset sellaisia, jotka itse pystyy havaitsemaan, vai täytyykö lääkkeen tehoa seurata esimerkiksi laboratoriokokein. On myös hyvä selvittää, kuinka nopeasti lääkkeen vaikutuksen pitäisi alkaa. Jokaisesta käytössä olevasta lääkkeestä tulisi tietää, miksi sitä käyttää sekä mikä on lääkehoidon tavoite. Näistä voi kysyä ja keskustella yhdessä lääkärin kanssa.

Tehon lisäksi on hyvä seurata myös mahdollisten haittavaikutusten ilmenemistä. Haittavaikutukset voivat olla lääkityksen alkuvaiheeseen liittyviä ja ohimeneviä. Jotkut haittavaikutukset tulevat kuitenkin esiin vasta hoidon jatkuttua pidempään. Joillakin lääkkeillä on vaarattomia haittavaikutuksia, jotka saattavat säikäyttää, mikäli niistä ei tiedä. Tällaisia ovat esimerkiksi virtsan tai ulosteen värjäytyminen punaiseksi. Osa haittavaikutuksista vaatii lääkityksen lopettamisen kokonaan. Omasta lääkityksestä onkin hyvä selvittää, mitä haittavaikutuksia voi ilmetä, mitkä niistä ovat ohimeneviä ja onko lääkkeellä haittavaikutuksia, joiden ilmetessä lääkitys täytyy lopettaa tai ottaa yhteyttä lääkäriin.