Mitä muita asioita minun pitää ottaa huomioon lääkettä käyttäessäni?

Mitä muita asioita minun pitää ottaa huomioon lääkettä käyttäessäni?

Joidenkin lääkkeiden käyttöön liittyy vielä erityisiä huomioon otettavia seikkoja.

Mitä muita asioita

  • Pakkausselosteessa mainitaan, jos lääkkeen käyttöön liittyy jotakin erityistä.
  • Kaikkien lääkkeiden kanssa ei voi esimerkiksi käyttää maitotuotteita tai oleskella auringossa.
  • Kaikkia lääkkeitä ei voi säilyttää huoneenlämmössä, vaan osa täytyy pitää esimerkiksi jääkaapissa.

Joidenkin lääkkeiden käyttöön liittyy vielä erityisiä huomioon otettavia seikkoja. Yleensä lisäohjeita annetaan silloin, kun jollakin toimintatavalla voidaan saada aikaiseksi parempi teho tai välttyä haittavaikutuksilta. Tällaisia asioita voivat esimerkiksi olla maidon välttäminen tai lääkkeen yhteisvaikutukset muun muassa alkoholin tai muiden lääkkeiden kanssa. Myös aurinko ja jotkut lääkkeet voivat yhdessä aiheuttaa haittavaikutuksia, yleensä ihon palamisherkkyyttä. Lisäksi kannattaa selvittää, mitä pitää tehdä, jos unohtaa ottaa lääkkeensä.

Lääkkeen säilyttämisessä voi joskus olla erityisiä huomioitavia seikkoja. Lääkkeiden oikea säilytys takaa lääkkeiden vaikuttavuuden ja on perusta lääkkeen oikealle käytölle. Yleensä lääkkeet säilytetään huoneenlämmössä (18–25°C). Joitakin lääkkeitä joudutaan säilyttämään jääkaapissa (+2–+8°C). Säilytyspaikka riippuu lääkkeestä ja se on kerrottu lääkkeen pakkausselosteessa ja erityistä säilytystä vaativien lääkkeiden pakkauksissa. Jos pakkauksessa ja pakkausselosteessa ei ole mainittu erityisiä säilytysohjeita, valmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita ja se siis säilytetään huoneenlämmössä.