Miten hävitän lääkkeitä?

Miten hävitän lääkkeitä ingressi

Hävitettävät lääkkeet on paras palauttaa apteekkiin.

Miten hävitän lääkkeitä

Mitkä lääkkeet tulisi hävittää?

  • Vanhentuneet lääkkeet.
  • Käyttämättä jääneet lääkkeet.

Miten lääkkeet hävitetään?

  • Hävitettävät lääkkeet viedään apteekkiin tai muihin lääkekeräyspisteisiin, koska lääkkeet ovat ongelmajätettä ja vaativat erityisen hävittämisen.
  • Elohopeakuumemittarit, jodi ja bromi pidetään erillään muista lääkejätteistä, koska ne vaikeuttavat muiden lääkejätteiden käsittelyä ongelmajätelaitoksella.
  • Lääkkeitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja

Lisätietoa lääkkeiden hävittämisestä löytyy Fimean verkkosivuilta.