Sopiiko lääke minulle?

Sopiiko lääke minulle ingressi

Ennen lääkkeen käytön aloittamista on syytä tarkastaa, että valittu lääke on oikea kyseessä olevaan käyttötarkoitukseen. Tämä on erityisen tärkeää itsehoitolääkkeitä käytettäessä.

Sopiiko lääke minulle?

  • Onko lääke tarkoitettu kyseiseen vaivaan?
  • Onko lääkkeen käytölle joku este, kuten lääkeaineallergia, muu lääkitys tai pitkäaikaissairaus? Varsinkin maksa- ja munuaissairaudet saattavat olla este joidenkin lääkkeiden käytölle.

Jokaisen lääkkeen käyttöön liittyy erilaisia käytön esteitä. Lääke- tai apuaineelle voi olla allerginen, esimerkiksi penisilliiniallergikko ei voi käyttää penisilliiniä (esimerkiksi fenoksimetyylipenisilliini) eikä joitakin muita antibiootteja. Erilaiset pitkäaikaissairaudet voivat myös olla syynä siihen, ettei kaikkia lääkkeitä voi käyttää. Erityisesti maksa- ja munuaissairaudet on otettava huomioon useita lääkkeitä käytettäessä, koska lääkkeet erittyvät maksan tai munuaisten kautta. Jo käytössä olevat lääkkeet voivat joskus estää uuden lääkkeen käyttöön ottamisen, sillä jotkut lääkkeet eivät sovellu yhtä aikaa käytettäviksi.

Raskaana olevat ja imettävät äidit ovat lääkkeiden käytön kannalta erityisryhmä. Pääsääntönä on, että lääkkeiden käyttöä on hyvä välttää raskauden ja imetyksen aikana. Toisaalta pitkäaikaisen lääkityksen keskeyttämisestä johtuva sairauden paheneminen voi myös olla riski äidin tai lapsen terveydelle, joten raskaus- ja imetysajan lääkitys on sovittava yhdessä lääkärin kanssa. Myös lasten lääkitykseen liittyy erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon ennen lääkkeen käytön aloittamista. Lääkkeen käytön esteet löytyvät aina pakkausselosteesta.