Reseptilääkkeet

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Mitä reseptilääkkeet ovat?

Reseptilääke voidaan toimittaa apteekista vain lääkärin, eläinlääkärin, hammaslääkärin tai rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavan sairaanhoitajan lääkemääräyksellä eli reseptillä.

Resepti laaditaan sähköisesti, tai potilaan erikseen pyytäessä kirjallisesti tai puhelimitse tai faxilla suoraan apteekkiin.

 

Milloin reseptilääkkeitä tarvitaan?

Sairaus, jota lääkkeellä hoidetaan, vaatii lääkärin tekemän diagnoosin. Esimerkiksi korvakivusta ei voi itse päätellä, onko kyse antibioottia vaativasta korvatulehduksesta. Hoidon onnistuminen vaatii seurantaa. Lääkäri arvioi hoidon tarpeellisuuden ja onnistumisen. Esimerkiksi epilepsian lääkehoitoa muunnellaan sairauden tilanteen mukaan.

Lääkkeen annos täytyy määrätä yksilöllisesti. Esimerkiksi kohonneen verenpaineen hoitoon saattaa jollekin potilaalle riittää puolet pienempi annos kuin toiselle. Lääkkeillä voi olla haittavaikutuksia, joiden takia käyttö on harkittava tapauskohtaisesti suhteessa lääkkeen tehoon. Lääkkeillä voi olla muiden lääkkeiden kanssa yllättäviä tai vakavia yhteisvaikutuksia, joiden mahdollisuus on arvioitava osana kokonaislääkitystä.