Hyvä terveydenhuollon ammattilainen

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen,

Lääkekasvatus on yhteistyötä kodin, koulun ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä.

Miten voit osallistua lasten ja nuorten lääkekasvatukseen?

Omassa työssäsi

  • Ota lapsi mukaan keskusteluun aina, kun on kyse lapsen lääkkeestä. Pyri ottamaan hänen ikänsä ja kehitysvaiheensa huomioon.
  • Kerro vanhemmille lääkekasvatussivuista ja että sieltä löytyy hyödyllistä tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä sekä lapsilla tyypillisesti esiintyvistä sairauksista ja niiden hoidosta.
  • Kannusta vanhempia keskustelemaan lapsen kanssa lääkkeiden käytöstä kotona, esimerkiksi tutkimaan yhdessä pakkausselostetta ja antamaan lapselle vähitellen vastuuta lääkkeen käyttöön.

Kouluissa

Osana lääkeinformaatioverkoston toimintaa aloitettiin keväällä 2014 yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on edistää ja lisätä paikallista yhteistyötä apteekkien ja koulujen välillä lääkekasvatuksessa. Projektin aikana farmasian opiskelijoiden apteekkiharjoitteluun liitettiin tehtävä lääkekasvatustuntien pitämisestä paikallisessa koulussa. Samalla luotiin kaksi opetuskokonaisuutta, joita myös apteekit voivat hyödyntää omassa toiminnassaan ja yhteistyössä koulujen kanssa.

Voit myös

  • Tutustua sivuston avulla lääkekasvatuksen tavoitteisiin ja sisältöihin, jotta voit omalta osaltasi tukea lääkekasvatusta.
  • Ottaa aktiivisesti yhteyttä paikalliseen kouluun ja pitää lääkekasvatustunnin lapsille! Voit käyttää hyväksesi tältä sivustolta löytyviä opiskelukokonaisuuksia ja tehtäväideoita eri-ikäisille lapsille.