Förstöring av läkemedel

Förstoring ingress

Det är bäst att föra läkemedel som ska kastas tillbaka till apoteket.

Förstoring

Vilka läkemedel ska förstöras?

  • Läkemedel som blivit gamla.
  • Läkemedel som inte har använts.

Hur ska läkemedel förstöras?

  • Läkemedel ska föras till apoteket eller något annat insamlingsställe för läkemedel eftersom läkemedel är problemavfall och kräver särskild destruktion.
  • Febertermometrar som innehåller kvicksilver och jod ska hållas separat från övriga läkemedelsrester eftersom de försvårar hanteringen av de övriga läkemedelsresterna på problemavfallsanläggningen.
  • Läkemedel får inte slängas tillsammans med hushållsavfall.

Mer information

Fimeas webbplats