På vilket sätt ska jag ta läkemedlet?

På vilket ingress

Läkemedelsformen avgör hur du ska ta det. Tabletter tas oralt, ögondroppar droppas i ögonen och suppositorier förs in i ändtarmen. En läkare kan även ordinera ett läkemedel för något annat ändamål än det ursprungliga användningssyftet.

På vilket

I allmänhet tas ett läkemedel oralt (genom munnen), men det finns även läkemedel som doseras exempelvis i ögat, örat eller på huden.

Det kan finnas olika faktorer som man ska hänsyn till även i samband med enkel tablettmedicinering. Det finns till exempel tabletter som inte får delas, krossas eller tuggas.

Kontrollera alltid den rätta användningen på bipacksedeln.

Det kan finnas olika omständigheter som ska tas i beaktande även i samband med enkel tablettmedicinering. Det finns många tabletter som inte får delas, tuggas eller krossas och kapslar som inte får öppnas. Om en tablett krossas, upplöses läkemedlet för tidigt och kan förlora sin effekt eller ge upphov till biverkningar på slemhinnan i magen.

I allmänhet ska man dricka vatten tillsammans med läkemedel som tas oralt. På detta sätt förhindrar man att läkemedlet fastnar i matstrupen och får det att transporteras snabbt till magsäcken. Till exempel i fråga om vissa antibiotika är det mycket viktigt att man dricker vatten och står upprätt när man tar dem för att tabletten inte ska fastna i matstrupen. Om läkemedlet fastnar i matstrupen kan det orsaka frätskador på slemhinnan i matstrupen.

Ett glas vatten är en lämplig vätskemängd, i anvisningarna uttrycks detta ofta som ”tas med en riklig mängd vätska”.

Användningen av alla läkemedelsformer är förknippad med specifika detaljer, exempelvis hur en ögondroppe ska droppas, en kräm bredas ut eller ett vagitorium föras in. Läs alltid i bipacksedeln om hur du ska ta ditt läkemedel innan du börjar använda läkemedlet. Vissa läkemedel tas med hjälp av en särskild doserare. Till dessa hör exempelvis astmaläkemedel som inhaleras och insulin som injiceras under huden. I dylika fall får du först öva dig på att ta läkemedlet under handledning av en läkare eller sjukskötare. Senare kan du diskutera frågor om hur du ska ta läkemedlet även på apoteket. Till exempel astmapatienter ska med jämna mellanrum kontrollera appliceringstekniken för läkemedel som inhaleras i lungorna.

På sidan I vilken form doseras läkemedlen? finns instruktioner för användning av olika läkemedelsformer.