Ska jag ta läkemedlet tillsammans med mat eller utan?

Ska jag ta läkemedelt ingress

Måltider kan bidra till, minska eller inte alls inverka på absorberingen av läkemedlet. Läkemedel upptas i allmän- het snabbare om du tar dem på fastande mage. För de flesta läkemedel har tidpunkten för intaget av läkemedlet dock inte någon inverkan på läkemedlets effekt. Det lönar sig att ta ett läkemedel i samband med en måltid om det förhindrar biverkningar, exempelvis irritation av magen som en del antibiotika orsakar.

Ska jag ta läkemedelt

  • Måltider kan bidra till, minska eller inte alls inverka på absorberingen av kemedlet.
  • I allmänhet har tidpunkten för intaget av läkemedlet i förhållande till en måltid inte någon inverkan på läkemedlets effekt.
  • På tom mage betyder att läkemedlet ska tas minst en timme före en måltid eller 2–3 timmar efter att du har ätit.
  • Om du äter till exempel en srgås i samband med att du tar ditt läkemedel räknas det som att du har tagit det i samband med en måltid.
  • Ettkemedel som ska tas före en måltid ska du ta 1530 minuter innan du äter.

Måltider kan bidra till, minska eller inte alls inverka på absorberingen av läkemedlet. Läkemedel upptas i allmänhet snabbare om du tar dem på fastande mage. För de flesta läkemedel har tidpunkten för intaget av läkemedlet dock inte någon inverkan på läkemedlets effekt. Det lönar sig att ta ett läkemedel i samband med en måltid om det förhindrar biverkningar, exempelvis irritation av magen som en del antibiotika orsakar.

Vissa läkemedel används för behandling  av problem i anslutning till matintag och då är tiden för när de ska tas noggrant fastställd i förhållande till måltiderna. Till exempel sukralfat som tas mot halsbränna ska intas en timme innan du äter om halsbrännan orsakas av magsår eller tolvfingertarmsår, och en timme efter måltiden om halsbrännan orsakas av en inflammation i matstrupen.

Förhållandet mellan läkemedel och måltider beskrivs med många olika termer

På fastande mage betyder att du tar läkemedlet en timme före en måltid varvid det hinner absorberas från den tomma magsäcken innan du äter. Om du tar läkemedlet först efter att du har ätit ska du vänta 2–3 timmar efter måltiden för att maten ska hinna gå vidare från magsäcken.

Före en måltid innebär att du ska ta läkemedlet ungefär 15–30 minuter före en måltid. Till exempel måltidsinsuliner hör till dessa.

I samband med en måltid betyder att du äter till exempel en smörgås i samband med att du tar läkemedlet. Med andra ord behöver du inte alltid äta en stor måltid.

Mer information

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Från FPA:s läkemedelssökning, hittar du information om ett läkemedel under handelsnamnet eller läkemedelssubstansens namn.