Vad annat ska jag ta i beaktande när jag använder ett läkemedel?

Vad annat ingress

Det finns en del läkemedel vars användning kräver att vissa omständigheter ska beaktas. Ytterligare anvisningar ges i allmänhet när det är möjligt att uppnå bättre effekt eller undvika biverkningar genom att handla på ett visst sätt. Det kan till exempel handla om att undvika mjölk eller ta i beaktande läkemedlets samverkan bland annat med alkohol eller andra läkemedel.

Vad annat

  • Särskilda omständigheter i samband med användningen av läkemedlet nämns i bipacksedeln.
  • Man kan exempelvis inte äta mjölkprodukter eller vistas i solen när man tar vissa läkemedel.
  • Alla läkemedel kan inte förvaras i rumstemperatur utan vissa bör förvaras exempelvis i kylskåpet.

Även samverkan av sol och vissa läkemedel kan ge upphov till biverkningar, i allmänhet ökar risken för att huden brinner i solen. Det lönar sig också att ta reda på vad som bör göras om du glömmer att ta ditt läkemedel.

Ibland ska du beakta vissa omständigheter i förvaringen av ett läkemedel. Rätt förvaring av läkemedel är en garanti för att de behåller sin verkan och utgör en grund för rätt användning av ett läkemedel. I allmänhet förvaras läkemedel i rumstemperatur (18–25°C), men en del läkemedel ska förvaras i kylskåp (+2–+8°C). Förvaringsplatsen varierar beroende på läkemedlet och den anges på läkemedlets bipacksedel och på förpackningen till läkemedel som kräver särskild förvaring. Om inga särskilda förvaringsanvisningar nämns på förpackningen och bipacksedeln, kräver preparatet inga särskilda förvaringsförhållanden och ska alltså förvaras i rumstemperatur.