Vilken tid på dagen ska jag ta läkemedlet?

Vilken tid? ingress

I allmänhet kan du själv välja när du vill ta läkemedlet så att det passar in i din livsrytm så bra som möjligt. Om du utgår från din egen dagsrytm när du tar läkemedlet så är det lättare för dig att komma ihåg det. Läkemedel som tas vid behov är inte bundna till någon viss tid på dygnet utan de tas när du känner av symtomen.

Vilken tid?

  • I allmänhet kan du själv välja när du ska ta läkemedlet.
  • Läkemedelskurer och läkemedel avsedda för långvarig användning ska dock tas vid samma tid varje dag.
  • Om du har ett läkemedel som ska tas flera gånger om dagen, lönar det sig att kontrollera om du ska ta det med jämna mellanrum. Till exempel en antibiotikatablett tre gånger om dagen betyder att du ska ta en tablett var åttonde timme.
  • Läkemedel som ska tas vid behov tas när symtomet besvärar, men ibland, exempelvis  vid migrän, är det skäl att ta läkemedlet genast när du känner av de första symtomen.
  • Vissa läkemedel  ska tas på en viss tid av dygnet. Till exempel många kolesterolläkemedel ska tas på kvällen eftersom kroppen bildar de största mängderna kolesterol under natten.

Du kan ta ett smärtstillande medel till exempel när smärtan ökar och ett astmaläkemedel som vidgar luftrören ska du ta när du får en astmaattack. Den dagliga maximala dosen enligt anvisningen får dock inte överskridas.

För vissa läkemedel fastställs tidpunkten för när de intas mycket exakt, till exempel om kroppens funktioner varierar enligt tiden på dygnet. Dessa rytmer beaktas i medicineringen  så att den anpassas att stöda kroppens funktion så väl som möjligt. Exempelvis kortisontabletter ska tas på morgonen för att inte störa kroppens egen hormonproduktion.

Vissa läkemedel bör tas på en viss tid av dagen för att undvika biverkningar. Till exempel vätskedrivande medel, dvs. diuretika (t.ex. hydroklortiazid), som i enlighet med sitt namn driver vätska ur kroppen och ökar behovet att urinera, bör tas på morgonen för att toalettbesöken inte ska störa nattsömnen. Ta läkemedel  som gör dig trött på kvällen eftersom den tröttande effekten kan gynna dig då.

Exempel

1 tablett 3 gånger om dygnet/dagen.

Om det handlar om antibiotika ska du försöka ta läkemedlet var 8:e timme dygnet runt. Anpassa intaget av läkemedlet så att du inte behöver stiga upp på natten, ta det till exempel klockan 7 på morgonen, klockan 15 på eftermiddagen och klockan 23 på kvällen. När du tar läkemedlet med så regelbundna  mellanrum som möjligt hålls läkemedelshalten i kroppen jämn och förhindrar att bakterierna börjar växa på nytt.

1 tablett en gång om dygnet/dagen.

Om det handlar om ett kolesterolläkemedel ska det tas på kvällen eftersom kroppen producerar kolesterol under natten.

Om det handlar exempelvis om antibiotika eller e-piller, kan du ta läkemedlet när du vill under dagen.

Det viktigaste är att du tar läkemedlet samma tid varje dag.

Mer information

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning (på finska). Från FPA:s läkemedelssökning, hittar du information om ett läkemedel under handelsnamnet eller läkemedelssubstansens namn.