I vilken form doseras läkemedlen?

I vilken form doseras läkemedlen?

Det finns många olika slags läkemedelsformer. Med olika former av läkemedlet kan man reglera hur snabbt läkemedlet verkar och hur verkan riktas. Läkemedlet verkar snabbast om det ges direkt i en blodåder.

I vilken form doseras läkemedlen?

De flesta läkemedlen tas via munnen emedan det är lätt och läkemedlets verkan uppnås relativt snabbt. Av de läkemedelsformer som tas via munnen är tabletter och kapslar de vanligaste. Det kan vara svårt för barn att svälja en tablett och därför finns läkemedlen också i vätskeform, som upplösliga tabletter eller i pulverform. Det är inte alltid möjligt att ta ett läke­medel via munnen. För en patient som kastar upp kan man till exempel använda stolpiller eller injicera läkemedlet i en muskel eller under huden.

Ibland behöver man bara få till stånd en lokal verkan. Astmamedicin påverkar lungorna och hudkrämer påverkar hu­vudsakligen det ställe där de breds ut. Det finns saker som bör beaktas i anslutning till varje läkemedelsform och därför är det alltid viktigt att omsorgsfullt läsa det egna läkemedlets bipacksedel.