I näsan

I näsan

Näsdroppar och nässprayer används vid behandling av täppt näsa eller allergisk snuva. De verkar lokalt på näsans slemhinna. Innan läkemedlet ges i näsan ska man snyta sig lätt för att läkemedlet ska nå slemhinnan.

I näsan

Användning av näsdroppar och nässprayer

För appliceringen av dropparna placeras barnet liggande på rygg med huvudet böjt bakåt. På så vis kan dropparna verka effektivt och rinner inte ned i svalget. Dropparna ges i näsborren med hjälp av pipetten i dropp-flaskan. Det är bäst att ta upp endast det behövliga antalet droppar i pipetten, så att alltför många droppar inte av misstag hamnar i näsan.

Då man använder en nyöppnad nässpray ska man spruta ut läkemedlet ett par gånger i luften för att åstadkomma en jämn dos. Barnets huvud böjs något framåt, den ena näsborren tillsluts och läkemedlet sprutas in i den öppna näsborren. Man ska samtidigt be barnet andas in genom näsan. Detta up­prepas vid behov och sedan behandlas den andra näsborren på samma sätt. Aerosol-flaskans mynning som sticks in i näsan ska torkas av efter användningen till exempel med en ren pappersduk.

Näsdroppar och nässprayer förvaras vanligen i rumstemperatur. Hållbarhetstiden anges på förpackningen. Exakta uppgifter om läkemed­lets bruk finns i bipacksedeln.