I öronen

I öronen

Örondroppar används i synnerhet vid behandling av olika slags öroninflammationer. Dropparna verkar lokalt i hörselgången.

I öronen

Användning av örondroppar

Man tvättar händerna innan läkemedlet ges. Om läkemedlet har förvarats på kallt ställe, ska droppflaskan gärna värmas mellan hän­derna. En tråkig erfarenhet av kalla droppar som getts i örat kan hos barnet leda till rädsla för droppbehandling. Låt barnet helst ligga på ena sidan så att det friska örat ligger mot kudden. Barnet bör ligga orörligt medan läkemedlet ges, så att dropparna säkert går in i hörselgången och så att man också ser hur många droppar som gått in i örat. Man kan dra öronbladet lätt nedåt. Droppflaskan förs nära hörselgångens öppning och det behövliga antalet droppar pressas fram ur flaskan. Låt inte droppflaskans spets vidröra något så att inga föroreningar kommer in i flaskan. Huvudet hålls lutat ännu en stund, så att dropparna hinner rinna ordentligt in i hörselgången. Om båda öronen bör be­handlas, upprepas därefter doseringen i det andra örat.

Det finns droppar som ska förvaras i kylskåpstemperatur medan andra kan förvaras i rumstemperatur. Kontrollera det rätta förvaringssättet på förpackningen. Sedan droppflaskan har öppnats är örondropparnas hållbarhet en månad. Exakta uppgifter om läkemedlets bruk finns i bipacksedeln.