Bakgrundsuppgifter om webbplatsen

Om webbplats ingress

Sakinnehållet på webbplatsen för läkemedelsfostran granskas och uppdateras vid behov åtminstone en gång om året. Delen som handlar om typiska barnsjukdomar har granskats av Fimeas överläkare och de andra sidorna av farmaciexperter som är anställda på Fimea.

Om webbplats

Webbplatsen för läkemedelsfostran togs ursprungligen fram på farmaceutiska institutet vid Östra Finlands universitet år 2002. Utvecklingen av webbplatsen byggde på en omfattande studie där man bland annat intervjuade barn och genomförde en enkät bland lärarna. År 2012 tog Fimea över webbplatsen som samtidigt förnyades. Samarbetet med Östra Finlands universitet pågår alltjämt.

Sidornas tecknade illustrationer är gjorda av Tommi Bäckgren (Oodles.fi). Copyright till bilderna innehas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Webbplatsen togs fram på ett obundet sätt och inget läkemedelsföretag har i något skede sponsrat arbetet.