Mias historia

Mia ingress

Mia är nio år och går i tvåan. Hon har atopisk hud som tidvis ger kraftiga symtom, allergier mot vissa födoämnen, som mjölk, spannmål och ägg. Hon har också astma. Mia har haft astmamedicinering sedan hon var två år.

Mia

Mias astma behandlas med två läkemedel. Hon använder regelbundet en astmamedicin som hon tar två gånger om dagen, på morgonen innan hon går till skolan och på kvällen innan hon lägger sig. Mia har också en annan astmamedicin som öppnar luftrören. Hon har det med sig i skolan och på sina fritidsaktiviteter. Öppnande läkemedel tas endast vid behov, då symtom på ett astmaanfall ger sig till känna. Av erfarenhet har Mia lärt sig känna igen symtomen som föregår ett anfall, dvs. trötthet, hosta och andnöd.

Mias bägge astmaläkemedel består av pulver som inhaleras. Tillsammans med en astmaskötare och sin mamma har hon lärt sig den rätta andningstekniken när läkemedlet intas: inandningen ska vara kraftig och snabb. Hon har inga problem med inandningstekniken, men ibland glömmer hon att ta sin medicin. Det händer lyckligtvis inte så ofta och Mia är motiverad att själv sköta sin medicinering. Astman hålls i balans då hon tar vårdande läkemedel regelbundet och hon behöver knappt ta något öppnande läkemedel.

Mia får väldigt lätt allergiska symtom av djurepitel. Hon kan inte vistas länge i samma rum med en katt eller en hund. Vissa naturmaterial ger också symtom. I klassrummet har man tagit hänsyn till Mias allergier och det finns inga material som hämtats från naturen eller gardiner, mattor och möbler som samlar damm i klassrummet. Hon sitter inte heller bredvid elever som har djur hemma.

Klassen har tillsammans med läraren diskuterat astma och astmamediciner och därför kan klasskamraterna förhålla sig positivt till Mias sjukdom. Klasskamraterna vet också hur de bör handla om Mia får ett astmaanfall. En gång när flickorna sprang på en dammande spelplan fick Mia plötsligt andnöd och då kunde de andra flickorna genast springa och hämta hennes ryggsäck, där hon hade sin astmamedicin.

Mia får kraftiga symtom av de födoämnen som hon är allergisk för. Skolan har underrättats om hennes specialdiet. Av misstag blev Mia emellertid en gång serverad plättar som innehöll ägg. Som en följd av detta fick hon kraftiga magsmärtor och uppkastningar. Läraren skickade Mia hem där hon mådde illa och var tvungen att vänta flera timmar på att föräldrarna skulle komma hem. Efter fallet diskuterade lärarna och föräldrarna saken och de har nu klara förhållningsregler i händelse av liknande fall. Om Mia får en allergisk reaktion i skolan, ska föräldrarna alltid kontaktas. Om reaktionen är kraftig, ska hon tas till hälsovårdscentralen.

Mia kan delta i gymnastiklektionerna på samma sätt som sina klasskamrater. Hon är mycket sportig och sysslar med konståkning i en konståkningsförening på sin fritid. Hon har inte varit tvungen att begränsa sitt idrottande på grund av astman. Ibland tar hon öppnande läkemedel före gymnastik och idrott. Först tyckte Mia att det var pinsamt att ta astmamedicinen inför sina kamrater, men numera känns det helt naturligt.