Marjanas historia

Marjana ingress

Marjana är en 10-årig blyg flicka. Familjen flyttade på grund av föräldrarnas arbete för ungefär ett år sedan och på grund av skolbyte blev det svårare för Marjana att gå till skolan. Marjana som redan tidigare var en blyg flicka, blev sluten och gråtig och klagade hela tiden över magont.

Marjana

För Marjana var det jobbigt och ångestfyllt att vara avskild från föräldrarna under skoldagen och hon var rädd för att föräldrarna skulle råka ut för en bilolycka. Då hon började bli rädd för att vara ensam hemma och hade mardrömmar, bokade föräldrarna tid hos en bekant läkare. Läkaren gav en preliminär diagnos om separationsångest och skickade Marjana till en barnpsykiater, under vars ledning vården påbörjades.

Behandlingsplanen omfattade 15 veckor och innehöll en terapisession i veckan. Under sessionerna söker Marjana och terapeuten tillsammans metoder som ska hjälpa Marjana att övervinna sin ångest. Läraren och skolhälsovårdaren informerades om ångestdiagnosen och behandlingen.

Eftersom Marjana hade varit borta från skolan i nästan tre veckor, behövde man fundera på hur klassen skulle informeras om frånvaron. Tillsammans kom man överens om att berätta att Marjana varit sjuk och att hon själv får berätta närmare om sin sjukdom, om hon så vill. Läraren strök de framträdanden som Marjana enligt läroplanen skulle ha behövt göra inför klassen under höstterminen. I stället tog man till en vana att i slutet av varje skoldag spela ett spel som ökade samhörighetskänslan i klassen. Detta gjorde det lättare för Marjana att åter bli en del av gruppen.

Marjana söker fortfarande trygghet hos sina föräldrar och är inte gärna i skolan. I skolans eftermiddagsklubb har hon emellertid lärt känna en annan flicka som just flyttat till orten. Nu fylls inte hela dagen längre med ångestfyllda tankar, utan Marjana planerar till och med att besöka sin nya vän.