Atopiskt utslag (Atopiskt eksem, mjölkskorv)

Atopisk ingress

Atopiskt utslag är en vanlig hudsjukdom, som ofta börjar i den tidiga barndomen. Utslagen blir ofta lindrigare när barnet växer upp och kan till och med försvinna helt, men kan också förvärras på nytt i ungdoms- eller vuxenåldern. Man känner inte exakt till vad som orsakar atopiskt utslag, men benägenheten är delvis ärftlig. Atopiskt eksem smittar inte.

Atopisk

Symtom

Atopisk hud är torr och kliar lätt. I försämringsfasen uppstår det även utslag på huden. Hos barn i skolåldern uppstår eksemfläckar oftast i arm- och knäveck, nacke, vrister och handleder. Man talar om böjveckseksem. Hos unga som passerat puberteten förekommer eksem mer allmänt på händer, i ansiktet och på övre delen av kroppen. Det finns olika svårighetsgrader av atopiskt utslag.

Behandling

Det går inte att förebygga atopiskt utslag, men man kan ofta undvika att förvärra utslagen. Hos vissa patienter kan svettning, feta krämer, stress eller sträva tyger förvärra symtomen. Bland barn i skolåldern är det sällan nödvändigt att göra allergitester på grund av atopiskt utslag. Man kan också med rätt hemmavård förhindra att utslagen förvärras.

Grundläggande vid behandlingen av atopiskt utslag är att huden smörjs in regelbundet, redan innan utslagen förvärras. Huden ska smörjas in direkt efter duschen, medan den ännu är fuktig. Huden ska helst smörjas med en bassalva som innehåller så lite allergiframkallande ämnen som möjligt, t.ex. parfymer. Hur fet salvan ska vara väljs utifrån hudens skick och årstiden, t.ex. under vintern då huden torkar är det bra att välja en fetare salva. Om huden irriteras, kan man använda kortisonsalva som fås på apoteket utan recept (t.ex. hydrokortison) som en kur under 1–2 veckor. Kortison lindrar hudens inflammationsreaktioner och minskar symtom såsom klåda, svullnad och rodnad.

Atopisk hud ska tvättas tillräckligt ofta. Tvättlösningen får inte torka ut eller irritera huden. Som tvättlösning kan man använda en oljig eller krämig produkt och även baskrämer fungerar bra som rengöringsmedel för atopiker. Atopiker ska gärna använda strukna, lediga kläder som tillverkats av hudvänliga material och som man inte svettas i. De får inte heller innehålla rester av tvättpulver. Det gäller att se till att inomhusluften är tillräckligt fuktig och att hålla sovrummet svalt. Sommar och sol har ofta en lugnande inverkan på huden, medan kall och torr luft kan förvärra symtomen. Det är viktigt att inte skrapa upp huden så att den går sönder och blir inflammerad. Atopisk hud är extra känslig för bakterie-, virus- och svampinfektioner. Naglarna bör hållas kortklippta.

Om utslaget inte läker med hemmavård eller om det snabbt upprepar sig, är det bäst att besöka läkare. Läkaren kan ordinera olika behandlingar när utslaget håller på att förvärras. Sådana behandlingar är t.ex. ljusbehandling, histamin, starkare kortisonpreparat, antibiotika och olika salvor.

Speciellt att beakta för lärare

Då utslaget håller på att förvärras kan en atopiker inte alltid delta i gymnastiklektionerna, eftersom svettning förvärrar utslagen. Det kan också hända att eleven inte vill att de andra barnen ska se utslagen i omklädningsrummet, eftersom det kan leda till mobbning. Det är viktigt att en elev med atopiskt utslag ges tillräckligt med tid efter en gymnastiklektion att duscha och att smörja in huden efteråt.

Mer information

Patientversion av rekommendationen God medicinsk praxis om egenmedicinering

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Sök efter läkemedlens handelsnamn utifrån den verksamma läkemedelssubstansen i FPA:s läkemedelssökning.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Allergi-, hud och astmaförbundets webbplats finns information om behandling av känslig, torr och atopisk hud.

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.