Barnreumatism

Barnreumatism

Barnreumatism (dvs. juvenil idiopatisk artrit) är en ledinflammation utan känd orsak som pågått i minst sex veckor hos ett barn eller ung person under 16 år. Det är en relativt sällsynt sjukdom, uppskattningsvis 140–160 barn i Finland insjuknar varje år.

Barnreuma

Symtom

De vanligaste symtomen är morgonstelhet och haltande samt svullna och ömma leder. Begränsningarna i användningen av lederna kan också visa sig i form av att barnet ändrar sättet att använda t.ex. en arm eller ett ben. De allmänna symtomen vid barnreumatism är hög feber med stigande och sjunkande feberkurva samt svagt rödprickiga utslag på varierande ställen på kroppen. Barnet kan inte nödvändigtvis berätta om smärtan, utan smärtan kan visa sig i form av allmän retlighet.

Behandling

Barnreumatism kräver alltid läkarvård. Med vården strävar man efter att se till att barnet växer normalt och behåller sin funktionsförmåga samt att förebygga skador och felställningar i lederna. Behandlingen skräddarsys individuellt för varje barn och är beroende av hur svår sjukdomen är. Hörnstenen i behandlingen är läkemedelsvård. Det finns många olika läkemedel för behandling av barnreumatism. Läkemedlen kan användas som kombinationsbehandling eller enskilt.

Genom fysioterapi upprätthålls ledernas funktionsförmåga och rörlighet. Motion utgör också en viktig del av vården. För barnreumatiker väljs idrottsgrenar som inte belastar lederna för mycket. Sådana är t.ex. simning och cykling.

Speciellt att beakta för lärare

I inflammationens aktiva skede kan barnets möjligheter att röra sig vara begränsade och förknippade med smärta. Läraren bör beakta detta t.ex. under gymnastiklektionerna.

Mer information

Reumaförbundets webbplats finns ett gediget informationspaket Reuma-abc, som handlar om reumasjukdomar och behandlingen av dem.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.