Bihåleinflammation

Bihåleinflammation ingress

Vid bihåleinflammation är bihålornas slemhinnor inflammerade. Bihåleinflammation orsakas i allmänhet av ett virus, men kan också orsakas av bakterier som en följdsjukdom till förkylning. Bihåleinflammation utvecklas i allmänhet tidigast inom en vecka efter att förkylningen börjat.

Bihåleinflammation

Symtom

Symtom på bihåleinflammation är långvarig snuva, varigt sekret i näsan och slem som rinner ner i svalget. Snuvan kan vara länge, över tio dagar. Ofta förekommer även huvudvärk och ibland även långvarig, hackande hosta som förvärras om nätterna. Även tryckkänsla över kinderna och i pannan, kind- eller tandvärk, ömhet i överkäken vid tuggning och försämrat luktsinne kan förekomma.

Behandling

Bihåleinflammation som orsakas av virus går ofta över av sig själv. Som en huskur för att lindra symtomen kan man pröva att inandas ånga.

För att avhjälpa täpptheten i näsan kan man använda nässpray som avsväller slemhinnorna (t.ex. xylometazolin). Sådant fås receptfritt på apoteket. Sprayen får användas högst 10 dagar (för barn under 10 år högst fem dagar), i annat fall kan läkemedlet göra näsan mera täppt. En nässpray som innehåller glukokortikoid kan vara till hjälp särskilt om man lider av allergisk snuva och/ eller polypsjukdom i näsan. Paracetamol eller anti-inflammatoriska smärtstillande medel kan tas tillfälligt mot värk. Paracetamol lämpar sig även för personer med känslig mage och för astmatiker.

Det är bäst att besöka läkare om symtomen blir långvariga, tillståndet försämras, feber uppkommer eller värken blir svårare. Kraftig huvudvärk samt svullnad och ömhet i ögonlock eller panna kräver också en läkarbedömning. Läkaren bedömer om det är fråga om en bakterieinflammation och om det finns behov av att ordinera antibiotika eller att skölja bihålorna. Sköljning kan göras om t.ex. symtomen fortsätter efter antibiotikakuren eller om sjukdomen blir långvarig.

Det är viktigt att ta tabletterna i en antibiotikakur med regelbundna mellanrum, så att det hela tiden finns tillräckligt med läkemedel i kroppen och bakterierna inte kan föröka sig. Hela kuren ska tas, även om symtomen försvinner redan tidigare. I annat fall kan det bli bakterier kvar i kroppen. De utvecklar resistens mot antibiotika och då biter antibiotika inte längre på dem.

Speciellt att beakta för lärare

Barnet kan återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter det, men det är bra att vara hemma en feberfri dag. Deltagande i gymnastiklektioner bedöms utifrån elevens allmäntillstånd och hur ansträngande gymnastik det är fråga om.

Mer information

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Sök efter läkemedlens handelsnamn utifrån den verksamma läkemedelssubstansen i FPA:s läkemedelssökning.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.