Mats historia

Mats ingress

Mats är en tioårig skolpojke som har diabetes av typ 1. Han använder långtidsverkande insulin, vilket han injicerar på kvällen innan han lägger sig. Med hjälp av långtidsverkande insulin hålls kroppens insulinvärde på en jämn grundnivå. Mats använder dessutom ett snabbverkande insulin som injiceras just före en måltid.

Mats

Mats har pratat om insulindoserna med sin läkare. Han går regelbundet hos en diabetesvårdare som ger råd om på vilket sätt insulindosen kan ändras efter livssituationen. Diabetesvårdaren har lärt Mats att injicera insulinet redan när han var barn. Insulinpennan finns alltid med.

Under skoldagen injicerar Mats snabbverkande insulin i samband med måltiden. Han äter ett litet mellanmål före gymnastiklektionen så att blodsockret inte sjunker för lågt under lektionen. Efter ansträngande idrott kan han behöva ett extra mellanmål eller en större matportion hemma. Skolgångsbiträdet påminner honom vid behov om att mäta blodsockret och att injicera insulinet. Mats blodsocker kan stiga redan under en lindrig förkylning.

Läraren har med skolhälsovårdarens hjälp skaffat information om hur man behandlar diabetes och diskuterat med Mats föräldrar om hans sjukdom. Diabetes har också diskuterats i klassen, eftersom de andra eleverna undrade över sprutorna. I samband med det gick diskussionen också in på droger. Nu vet hela klassen om att insulinet är viktigt för Mats och hans kamrater förstår också hans beteende om han blir irriterad eller konstig under en lek.

Läraren vet om att förvirrat beteende kan vara ett tecken på att blodsockret sjunkit för lågt. Lyckligtvis har detta hänt endast en gång, eftersom Mats har klarat av att sköta sin sjukdom. I händelse av allvarligare situationer har man avtalat om att läraren i första hand ringer Mats pappa, eftersom han arbetar nära skolan och kan komma och bedöma om det finns ett behov av att åka direkt till hälsovårdscentralen.

Behandlingsbalansen är god och sjukdomen har inte stört skolgången. Mats tycker speciellt om matematik och musik och anser sig själv vara proffs i dessa ämnen. Han blev så pass intresserad av musik att han började ta gitarrlektioner vid medborgarinstitutet.