Diarré

Diarre ingress

Plötslig diarré är oftast en smittsam sjukdom som orsakas av virus. Diarré sprids ofta som en epidemi och smittar lätt. Diarré kan också ha ett samband med andra inflammationer, såsom inflammation i mellanörat eller blindtarmsinflammation. Även en antibiotikakur kan orsaka diarré, eftersom den förutom de skadliga bakterierna också dödar nyttiga bakterier i tarmen och på så sätt orsakar obalans i tarmens bakteriebestånd.

Diarre

Symtom

Det vanligaste symtomet på diarré är lös avföring flera gånger om dygnet. Diarré kan också vara förknippad med feber, kräkningar och tillfälliga lindriga magsmärtor.

Förebyggande vård

Diarré kan förebyggas genom regelbunden handtvätt. Händerna ska alltid tvättas efter wc-besök och det är bra att torka dem med en engångspappershandduk.

Behandling

Diarré går oftast över av sig självt inom några dagar. Risken är att kroppen torkar på grund av att vätska och salter försvinner ur kroppen, speciellt om personen dessutom har feber och kastar upp. Därför är det viktigaste att dricka mycket när man har diarré. Elever i lågstadiet ska dricka minst 1,5–2 liter vätska per dygn och elever i högstadiet 2,5 liter vätska per dygn i små mängder åt gången. Vatten, svagblandad saft och svagt te rekommenderas. Söta läskedrycker rekommenderas inte som enda vätska, eftersom en riklig mängd socker ökar risken för att kroppen torkar ut. Under diarrén kan barnet äta vanlig mat, om maten smakar. Det är emellertid skäl att undvika feta, stekta eller kraftigt kryddade rätter.

Om barnet visar symtom på uttorkning, såsom en liten mängd urin och torra slemhinnor, är det bra att på apoteket skaffa receptfria lösningar avsedda för att återställa vätskebalansen och att följa anvisningarna på förpackningen. Därtill kan man ta probioter, som mjölksyrabakterier, antingen i tablettform eller i livsmedel. De har konstaterats förkorta diarrén med ungefär ett dygn.

Om diarrén pågår i över fem dygn, diarrén är riklig och det även förekommer uppkastningar, barnet är mycket trött, har hög feber eller inte kan dricka tillräckligt med vätska, ska man kontakta läkare. Även viktminskning, blod i avföringen eller upprepade svåra magsmärtor är symtom om vilka man bör prata med en läkare. Läkare ska alltid kontaktas om diarrén uppkommer efter en utlandsresa, eftersom det kan kräva att man med laboratorieprover utreder om det behövs t.ex. antibiotika.

Speciellt att beakta för lärare

Barnet kan återgå till skolan när diarrén har upphört och barnet mår så pass bra att det kan äta normalt och delta i undervisningen.

Mer information

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Sök efter läkemedlens handelsnamn utifrån den verksamma läkemedelssubstansen i FPA:s läkemedelssökning.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns i Hur använder du ditt läkemedel rätt.