Feber

Feber ingress

Feber är kroppens försvarsmekanism och kan förutom vid inflammatoriska sjukdomar även förekomma tillsammans med många andra sjukdomar.

Feber

Symtom

Som febergräns betraktas i allmänhet att kroppens morgontemperatur stigit över 37,5 °C. Man känner sig trött och även frossbrytningar kan förekomma.

Behandling

Det är viktigt att vila och att dricka tillräckligt med vätska, eftersom det avdunstar mer vatten från kroppen när man har feber. Febern sjunker då man klär sig i svala kläder, sänker rumstemperaturen och duschar i svalt vatten.

Man behöver inte nödvändigtvis sänka febern. Om man känner sig dålig och svag eller febern är över 38,5 °C, kan man sänka febern med paracetamol eller anti-inflammatoriska smärtstillande medel som fås receptfritt på apoteket. Paracetamol lämpar sig även för personer med känslig mage och för astmatiker.

Om allmäntillståndet försämras och febern har varit hög i flera dygn, är det bäst att besöka läkare. Om det uppkommer nya symtom, t.ex. öronvärk, urineringsproblem, andnöd, blodutgjutningar på huden, ledsymtom, virrighet, stelhet i nacken eller kraftig huvudvärk kan det vara fråga om en svår bakterieinfektion som kräver behandling med antibiotika. Om barnet upprepade gånger får feber utan några andra symtom, är det bäst att gå till läkare med barnet.

Speciellt att beakta för lärare

Barnet kan återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter det, men det är bra att vara hemma en feberfri dag. Deltagande i gymnastiklektioner bedöms utifrån elevens allmäntillstånd och hur ansträngande gymnastik det är fråga om.

Mer information

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Sök efter läkemedlens handelsnamn utifrån den verksamma läkemedelssubstansen i FPA:s läkemedelssökning.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information på sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.