Förkylning

Förkylning ingress

Förkylning är en allmän sjukdom som orsakas av virus. Det finns över 200 olika förkylningsvirus. Barn får förkylning i medeltal 5–10 gånger om året, vuxna 1–5 gånger om året.

Förkylning

Symtom

Förkylningssymtom är exempelvis snuva, feber eller lindrig värmestegring, hosta, halsont och huvudvärk.

Förebyggande vård

Förkylningsvirus sprids som droppinfektion eller genom direkt handkontakt eller via föremål eller ytor som berörts. Förkylningsvirus smittar lätt och mest i början av sjukdomen då patienten ännu har ganska få symtom. Ett sätt att förebygga förkylning är att tvätta händerna.

Behandling

En förkylning går i regel över av sig själv. För att förkylningen inte ska bli långvarig, lönar det sig att vila och att dricka lagom mycket vätska. Inandning av vattenånga kan lindra hosta och täppthet. Att höja huvudändan på sängen hjälper också. Honung kan lindra hostan och det lönar sig att pröva honung för kortvarig behandling framför allt av hosta som stör nattsömnen. Honung får inte ges åt barn under 1 år.

Om hemmavården inte räcker, kan du på apoteket köpa receptfria egenvårdsläkemedel som lindrar förkylningssymtomen. Medicineringen väljs utifrån symtomen.

  • Snuva kan lindras med nässpray eller näsdroppar som avsväller slemhinnorna i näsan (t.ex. xylometazolin). Läkemedlet får användas högst 10 dagar (för barn under 10 år högst fem dagar), i annat fall kan läkemedlet göra näsan mera täppt.
  • Mot huvudvärk och feber kan man tillfälligt ta värkmedicin, såsom paracetamol eller anti-inflammatoriska smärtstillande läkemedel. Paracetamol lämpar sig även för personer med känslig mage och för astmatiker.
  • Värkmedicin är det effektivaste mot halsont. Symtomen kan också lindras genom att suga på halstabletter. Somliga apotek har halstabletter som innehåller bedövande och desinficerande medel.
  • Hosta läker i allmänhet av sig själv utan läkemedel. Användning av hostmedicin rekommenderas inte. Enligt nuvarande medicinsk erfarenhet kan hostmedicinernas effekt ifrågasättas och användningen kan orsaka biverkningar.

Om förkylningen räcker länge, dvs. över två veckor eller symtomen förvärras, bör man uppsöka läkare. Symtom som kräver läkarvård är t.ex. tryckkänsla i pannan, smärtsam hosta, andnöd eller variga upphostningar, sväljningssvårigheter samt långvarig eller hög feber.

Stel nacke, blodutgjutningar under huden och sjunkande medvetandenivå kräver snabb läkarvård, eftersom de kan vara tecken på en livsfarlig bakterieinflammation (t.ex. blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation).
Speciellt att beakta för lärare

Barnet kan återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter det, men det är bra att vara hemma en feberfri dag. Deltagande i gymnastiklektioner bedöms utifrån elevens allmäntillstånd och hur ansträngande gymnastik det är fråga om.

Mer information

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Sök efter läkemedlens handelsnamn utifrån den verksamma läkemedelssubstansen i FPA:s läkemedelssökning.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.