Angina/halsfluss (svalginfektion)

Angina ingress

Angina/halsfluss är en svalginfektion (tonsillit) som orsakas av streptokockbakterier grupp A (eller mer sällan streptokocker i grupp C eller G). Mycket vanligare än angina är svalginfektion som orsakas av virus i samband med förkylning. Angina förekommer mest bland barn i skolåldern. Hos små barn orsakas svalginfektion ofta av virus (adenovirus), medan svalginfektion hos unga då och då orsakas av Epstein-Barr-viruset (sjukdomen kallas mononukleos).

Angina

Symtom

Typiska symtom är halsont, hög feber, vita beläggningar eller prickar på halsmandlarna, ömma och svullna lymfkörtlar i halsen, huvudvärk och magont. Hos barn kan det även förekomma illamående och kräkningar. Symtomen uppkommer vanligen snabbt.

Förebyggande vård

Infektionen smittar i huvudsak via händerna, varför det är viktigt att tvätta händerna för att förebygga smitta.

Behandling

Det är skäl att uppsöka vård om barnet har hög feber och kraftig halsont utan andra symtom, halssmärtorna är förknippade med andningssvårigheter eller sluddrigt tal, barnet får feber efter att en streptokockinfektion har konstaterats hos någon i familjen eller att barnet i samband med halsont får svaga, rodnande eksem i ansiktet eller på kroppen. En svalginfektion som orsakats av streptokocker diagnostiseras med hjälp av svalgodling eller snabbtest. Om sjukdomen visar sig vara angina, behandlas den med antibiotika (penicillin V eller cefalosporin). Angina/halsfluss bör behandlas ordentligt, eftersom den kan leda till allvarliga följdsjukdomar: halsböld, njurinflammation, reumatisk feber eller scharlakansfeber.

Det är viktigt att ta tabletterna i en antibiotikakur med regelbundna mellanrum, så att det hela tiden finns tillräckligt med läkemedel i kroppen och bakterierna inte kan föröka sig. Hela kuren ska tas, även om symtomen försvinner redan tidigare. I annat fall kan det bli bakterier kvar i kroppen. De utvecklar resistens mot antibiotika och då biter antibiotika inte längre på dem.

Smärtan i svalget kan lindras med värkmedicin som fås receptfritt på apoteket, t.ex. paracetamol. Om det gör ont att svälja maten, lönar det sig att ta värkmedicinen cirka en halv timme eller en timme före måltiden.

Speciellt att beakta för lärare

Ett barn som har angina/halsfluss kan komma till skolan inom ett dygn från det att antibiotikakuren har påbörjats, om tillståndet tillåter det. Barnet bör emellertid vara hemma minst en dag utan feber innan barnet kommer tillbaka till skolan.

Angina/halsfluss kan förväxlas med mononukleos som orsakas av virus. Mononukleos är vanligt bland unga. Det finns ingen läkemedelsbehandling som botar mononukleos, utan sjukdomen behandlas enligt symtomen med t.ex. värkmedicin. Man bör se till att patienten dricker tillräckligt. Symtomen lindras i regel efter tio dagar, men det kan ta upp till 2–3 månader att bli helt återställd. Hos småbarn kan mononukleos gå över obemärkt eller endast orsaka lindrig feber. Hos äldre barn är symtomen kraftigare.

Mer information

Patientversion av rekommendationen God medicinsk praxis om egenmedicinering

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Sök efter läkemedlens handelsnamn utifrån den verksamma läkemedelssubstansen i FPA:s läkemedelssökning.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.