Huvudlöss

Huvudlöss ingress

Huvudlössen har blivit vanligare under den senaste tiden och lusepidemier förekommer också bland barn i skolåldern. Huvudlusen söker sig till hårbottnen, där den fäster sig i huden och suger blod som näring. Lusen överlever inte utanför hårbottnen och den klarar sig utan människan i högst ett par dygn. Den fäster sina ägg tätt i hårbottnen och av äggen utvecklas könsmogna vuxna löss inom cirka två veckor. En vuxen huvudlus lever cirka 2–4 veckor. Lössen sprider sig via de vuxna lössen och inte via äggen. Detta sker vanligtvis vid närkontakt, t.ex. när barnen leker tillsammans. Lössen kan också spridas indirekt via kläder och föremål, t.ex. mössor, handdukar, kammar och hörlurar, även om indirekt spridning inte nödvändigtvis är en så betydande spridningskälla. Man får inte huvudlöss som en följd av dålig hygien.

Huvudlöss

Symtom

Det enda symtomet är ofta klåda i hårbottnen. Huden kan emellertid gå sönder då man kliar sig och som en följd av detta kan huden inflammeras.

Förebyggande vård

Man kan hindra lössen från att sprida sig genom att undvika att låna t.ex. varandras mössor, hårborstar och kammar. Inte ens frekvent hårtvätt förhindrar lusepidemier, eftersom lössen livnär sig genom att suga blod, inte av smuts. På apoteket finns också preparat som kan användas för att förebygga att huvudlöss sprids.

Behandling

Det lönar sig att påbörja behandlingen så snabbt som möjligt efter att man konstaterat smittan. Lössen dödas genom att tvätta håret med preparat avsedda för bekämpning av löss, som schampo som innehåller silikonföreningar (t.ex. dimetikon) och som fås receptfritt på apoteket.  Man kan också receptfritt köpa permetrinschampo. De lönar sig i allmänhet att beroende på preparatet förnya behandlingen inom cirka en vecka. I samband med schamponeringen ska håret kammas med en fintandad kam. Därtill ska håret efter tvätten kammas med en fintandad kam varannan dag under två veckors tid. Kammen ska pustas med ett papper varje gång man dragit den genom håret. Varje gång håret kammas ska man gå genom det två gånger. Alla familjemedlemmar och närstående ska granskas och alla som konstateras ha löss ska behandlas samtidigt. Alla som sover i samma säng ska behandlas på samma gång oberoende av om de har löss eller inte.

Eventuella smittkällor, såsom de klädesplagg som varit i kontakt med den smittade samt sängkläder och handdukar ska bytas och tvättas i tvättmaskin i 60°C med vanligt tvättpulver. Mössor och andra klädesplagg som inte tål het tvätt kan sättas i frysen över natten eller ställas i en torr 80 graders bastu i minst två timmar. Madrasser ska dammsugas omsorgsfullt. Kammar och borstar kan också behandlas med lusschampo.

Mer information

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Sök efter läkemedlens handelsnamn utifrån den verksamma läkemedelssubstansen i FPA:s läkemedelssökning.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.