Huvudvärk

Huvudvärk ingress

Muskelspänningshuvudvärk är den vanligaste formen av huvudvärk som har ett samband med muskelspänningar i nacken och axlarna, psykiska faktorer (depression, skolrädsla, sömnsvårigheter) eller felaktigt bett. Huvudvärk kan också bero på förkylning eller i samband med att menstruationen börjar. Den kan även orsakas av en bullrig miljö eller uppkomma till följd av stress eller trötthet. Vid muskelspänningshuvudvärk är symtomen annorlunda än vid migrän (se även migrän). Samma barn kan dock ha många olika slags huvudvärk, till exempel ett barn som lider av migrän har ofta också spänningshuvudvärk.

Huvudvärk

Symtom

Symtomen vid muskelspänningshuvudvärk är en molande värk i bakhuvudet, varifrån den sprider sig till hela huvudet. Smärtan är ofta tryckande, börjar så småningom och blir värre mot kvällen.

Förebyggande vård

Regelbundna måltider, tillräcklig sömn, vila, en god arbetsställning och motion kan förebygga huvudvärk.

Behandling

Det är alltid skäl att sträva efter att utreda orsaken till huvudvärk hos barn. Om huvudvärken fortsätter under en längre tid eller förekommer upprepade gånger, är det bäst att besöka läkare. Om huvudvärken även åtföljs av andra symtom, såsom medvetandestörningar, stelhet i nacken eller syn-, hörsel- eller balansrubbningar, ska man omedelbart uppsöka läkare. Om det finns en misstanke om att huvudvärken kan bero på felaktigt bett, ska en tandläkare kontaktas. Huvudvärk som beror på nedsatt syn ska bedömas av en ögonläkare.

Muskelspänningshuvudvärk kan behandlas utan läkemedel. Det är bra att slappna av, att ta en promenad i friska luften, stretcha, massera de ömma områdena och att hålla en kallpåse på det ställe som gör ont.

Smärtstillande läkemedel är inte till någon större hjälp vid lindrig spänningshuvudvärk hos barn.

Speciellt att beakta för lärare

Om ett barn klagar över huvudvärk lönar det sig att fråga om barnet har ätit tillräckligt och varit ute under rasten. Värkmedicin behövs inte alltid för behandling av huvudvärk. Nack- och axelbesvär hos barn har ökat och det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid arbetsställningen och hur det använder dator och mobiltelefon samt skolbänken för elever som ofta klagar över huvudvärk. Man bör kontakta föräldrarna om barnet klagar över huvudvärk.

Skillnader mellan migrän och muskelspänningshuvudvärk

Migrän

Muskelspänningshuvudvärk

förvärras av ansträngning

idrott kan lindra

uppkastningar

ingen ljuskänslighet

kraftig värk

måttlig värk

börjar om natten

börjar dagtid

återkommande anfall

fortlöpande, jämn

Mer information

Patientversion av rekommendationen God medicinsk praxis om egenmedicinering.

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Sök efter läkemedlens handelsnamn utifrån den verksamma läkemedelssubstansen i FPA:s läkemedelssökning.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.