Influensa

Influensa ingress

Influensa är en sjukdom som orsakas av virus. Influensaepidemins tidpunkt varierar från år till år och infaller i allmänhet mellan december och april. Toppen infaller vanligtvis i januari–februari.

Influensa

Symtom

Influensasymtom i början av sjukdomen är oftast hastigt uppkommen feber, muskelvärk, huvudvärk och kraftlöshet. Symtomen är kraftigare än vid vanlig förkylning, även om de påminner om förkylningssymptom.

Förebyggande vård

Influensavirus sprider sig i form av dropp- och beröringssmitta och smittar lätt. Under influensaperioder bör man tvätta händerna ofta.

Influensa kan också förebyggas med vaccin. Personer för vars hälsa influensa kan orsaka en större risk än normalt får vaccinet gratis från hälsovårdsstationen. Till riskgruppen hör bland annat personer som lider av diabetes, astma eller någon annan lungsjukdom, hjärt- och blodkärlssjukdom, långvarande neurologisk sjukdom eller njursvikt. Vaccinet kan ges som en injektion i en muskel och för barn och unga kan den också ges som nässpray. Vaccinet ska tas i tillräckligt god tid innan influensaperioden börjar, vanligtvis i oktober–november, så att ett skydd hinner utvecklas. Vaccinet skyddar emellertid inte alltid för influensa, eftersom viruset kan förändras. Vaccinet skyddar inte heller mot vanlig förkylning. Personer som är allergiska för ägg kan inte nödvändigtvis ta vaccinet, eftersom det kan ge en allergisk reaktion.

Behandling

En bra huskur mot influensa är att vila och dricka tillräckligt med vätska. En influensa varar i allmänhet 10–14 dagar.

Muskel- och huvudvärk samt feber kan vid behov lindras med receptfri värkmedicin som fås på apoteket, t.ex. paracetamol eller anti-inflammatoriska smärtstillande medel (dock inte acetylsalicylsyra). Paracetamol lämpar sig även för personer med känslig mage och för astmatiker.

Om patienten har hög feber i mer än fem dygn, sjukdomen drar ut på tiden eller tillståndet försämras, är det bäst att besöka läkare. Den vanligaste följdsjukdomen av influensa är akut öroninflammation. Följdsjukdomarna kan kräva en antibiotikakur. I behandlingen av influensa används också virusläkemedel, som påskyndar tillfrisknandet med 1–2 dagar. För att medicineringen ska vara effektiv, bör den inledas omedelbart då symtomen framträder. Virusläkemedel kan användas som förebyggande läkemedel i specialfall, t.ex. då någon annan av familjemedlemmarna redan har insjuknat. Influensaläkemedel ordineras på recept av läkare.

Speciellt att beakta för lärare

Barnet bör återgå till skolan först då allmäntillståndet är bra. En feberfri dag räcker nödvändigtvis inte för att barnet ska hinna återhämta sig, eftersom influensan tär på krafterna. Man bör avstå från gymnastiklektionerna så länge man ännu återhämtar sig från influensa.

Mer information

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Sök efter läkemedlens handelsnamn utifrån den verksamma läkemedelssubstansen i FPA:s läkemedelssökning.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.