Förebyggande av graviditet

Förebyggande av graviditet ingressi

Det finns många alternativ för att förebygga oönskad graviditet. Alla preventivmetoder lämpar sig inte för unga. Preventivmetoder som lämpar sig för unga är till exempel kondom och kombinerade preventivmedel. Innan preventivmedel börjar användas är det skäl att tala med en sjukvårdare eller läkare om olika riskfaktorer i anslutning till levnadsvanorna, hälsotillståndet och de sjukdomar som finns i släkten för att kunna välja det lämpligaste preventivmedlet.

Förebyggande av graviditet

Kondom

Kondomen är det enda preventivmedlet som även skyddar mot könssjukdomar. Det finns även latexfria kondomer som lämpar sig för personer med gummiallergi. Rätt använd ger kondomen 97 procents skydd mot oönskad graviditet. Kondomer kan köpas i affärer och på apotek.

Kombinerade preventivmedel

Kombinerade preventivmedel som ordineras av läkare är t.ex. tabletter, preventiva ringar och plåster. Deras effekt grundar sig på förmågan att hindra äggcellen från att utvecklas eller befruktas. Preparaten innehåller två olika hormon: östrogen och gulkroppshormon. Rätt använda ger de kombinerade preventivmedlen en preventiv säkerhet på 99 procent. Preventivmedel bidrar ofta till att menstruationssmärtor och blödningar minskar.

Kombinerade p-piller

Kombinerade p-piller tas ungefär samma klockslag varje dag. Efter att pillren använts i 21 dygn hålls i allmänhet en paus på sju dygn, under vilken menstruationsblödningen infaller. Pillren skyddar också under pausen. Uppkastningar och diarré kan försvaga tabletternas preventiva säkerhet. Därtill kan vissa läkemedel försvaga p-pillrens effekt, varför det alltid lönar sig att berätta om användningen av p-piller för läkaren och på apoteket.

Preventivring (P-ring)

En p-ring är en plastring som placeras i slidan och som frigör estrogen- och gulkroppshormon. Ringen sitter kvar tre veckor, varefter den tas bort. Efter en vecka sätter man in en ny ring i slidan. Skyddet kvarstår även under pausen.

Preventivplåster (P-plåster)

P-plåster fästs på ren hud, men inte nära brösten. Samma plåster får sitta kvar i sju dygn, varefter det byts ut till ett nytt. Efter tre veckor hålls en veckas paus. Skyddet kvarstår även under pausen.

Mer information

Patientversion av rekommendationen God medicinsk praxis om egenmedicinering

Befolkningsförbundets webbplats finns information riktad till unga om förhindrande av graviditet (på finska). Anvisningar för hur man använder kondom finns på Befolkningsförbundets webbplats (på finska).

Akut p-piller (”dagen efter-piller”)

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.