Magsmärtor

Magsmärtör ingress

Magsmärtor är vanliga bland skolelever och kan bero på många saker, t.ex. att barnet har ätit olämplig mat, ätit för snabbt, känner sig nervös, sprungit hårt eller har förstoppning, gasbesvär eller menstruation. Lindriga magsmärtor som inte varar särskilt länge är i allmänhet ofarliga.

Magsmärtör

Symtom

Beroende på vad som orsakar magsmärtorna kan det även förekomma andra symtom, t.ex. huvudvärk, feber, illamående, diarré, förstoppning eller uppkastningar.

Behandling

Behandlingen beror på orsaken till magsmärtorna. I vissa fall räcker det att ändra sina vanor, t.ex. att lugna ner måltidssituationen. Vid behandlingen av celiaki och laktosintolerans räcker det i regel att ändra kosten.

Läkemedel används i behandlingen av magsmärtor endast om man vet orsaken till smärtan och det finns ett lämpligt läkemedel. Menstruationssmärtor kan t.ex. lindras med receptfria smärtstillande medel från apoteket och magsmärtor som beror på tillfällig förstoppning med förstoppningsläkemedel.

Om magsmärtorna är kraftiga, smärtan uppkommer plötsligt och pågår i flera timmar eller om smärtan kan lokaliseras till ett visst ställe, ska barnet tas till en läkare. Även magsmärtor som är förknippade med feber, uppkastningar eller urineringssvårigheter är symtom som motiverar ett läkarbesök.

Speciellt att beakta för lärare

Om ett barn ofta har magsmärtor, är det skäl att diskutera med föräldrarna för att utreda om orsaken ansluter sig till skolan eller till hemmet.

Det är alltid skäl att komma ihåg att magsmärtorna kan härröra från en blindtarmsinflammation. Smärtan börjar då vid naveln men förflyttar sig till högra sidan av nedre buken. Barnet kan klaga över att hela magen gör ont. Smärtan blir kraftigare då barnet rör sig och barnet kan t.ex. inte hoppa jämfota i luften eller ner från en liten pall utan att det gör ont i magen. Vid blindtarmsinflammation förekommer ofta även uppkastningar och feber. Om man misstänker blindtarmsinflammation, ska barnet genast tas till en läkare.

Mer information

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Sök efter läkemedlens handelsnamn utifrån den verksamma läkemedelssubstansen i FPA:s läkemedelssöktjänst.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.