Menstruationssmärtor

Menstruationssmärtor ingress

Menstruationssmärtor börjar ofta samtidigt med blödningen, ibland ett par dagar innan. Smärtan beror på hormonella orsaker, som gör att den glatta muskulaturen i livmodern drar sig samman och blodcirkulationen försvagas. De ämnen som frigörs i blodomloppet orsakar de allmänna symtomen.

Menstruationssmärtor

Symtom

Smärtorna framträder i form av krampaktiga anfall, böljande smärta eller fortlöpande värk i hela nedre buken och strålande till korsryggen, ljumskarna och låren. Smärtorna varar i allmänhet 1–2 dagar efter att blödningen börjat. Ibland kan det även förekomma illamående, diarré och huvudvärk i samband med menstruationssmärtor. Smärtorna kan även öka retligheten eller ge upphov till humörförändringar.

Behandling

Menstruationssmärtor kan behandlas med anti-inflammatoriska smärtstillande medel eller paracetamol som fås receptfritt på apoteket. Inflammationshämmande och smärtstillande medel minskar även menstruationsblödningen och är mycket effektiva mot menstruationssmärtor. Paracetamol lämpar sig även för personer med känslig mage och för astmatiker. Acetylsalicylsyrepreparat rekommenderas inte, eftersom de ökar blödningen. Värkmedicinen ska tas i ett så tidigt skede som möjligt, innan smärtan blir kraftig.

Inflammationshämmande och smärtstillande medel är effektiva mot menstruationssmärtor, varför det lönar sig att använda dem. I allmänhet orsakar de doser värkmedicin som tas i samband med menstruationssmärtor inte några biverkningar och det utvecklas inget beroende.

Om menstruationssmärtorna stör det dagliga livet eller skolgången, är det bäst att besöka läkare. För smärtsamma menstruationssmärtor kan läkaren ordinera receptbelagda smärtstillande medel eller p-piller.

Värme, massage och motion kan lindra symtomen.

Speciellt att beakta för lärare

Menstruationssmärtor kan inverka på flickornas skolgång, till exempel genom att sömnen är dålig. Menstruationssmärtorna kan också orsaka frånvaro.

Mer information

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Sök efter läkemedlens handelsnamn utifrån den verksamma läkemedelssubstansen i FPA:s läkemedelssökning.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns i Hur använder du ditt läkemedel rätt.