Migrän

Migrän ingress

Migrän är relativt vanligt bland barn. Bland de barn som just uppnått skolåldern har ca 3–6 procent migrän. Bland tioåriga pojkar förekommer migrän hos cirka 8–15 procent och bland tioåriga flickor hos upp till 10–25 procent. Migränsymtomen skiljer sig från vanlig spänningshuvudvärk (se även huvudvärk). Samma barn kan dock ha många olika slags huvudvärk, till exempel ett barn som lider av migrän har ofta också spänningshuvudvärk. Migrän indelas i migrän med aura och migrän utan aura. Vid migrän med aura förekommer förkänningar, såsom synrubbningar.

Migrän

Symtom

Migränhuvudvärk uppkommer ofta snabbt. Värken är kraftig, ensidig och pulserande. Illamående och kräkningar kan förekomma. Barn har kortare migränanfall än vuxna och de utmynnar ofta i att barnet faller i sömn.

Förebyggande vård

Den som lider av migrän bör reda ut vilka faktorer som förvärrar sjukdomen och undvika dessa. Ett migränanfall kan utlösas t.ex. av blinkande och starka lampor, dofter, vakande, emotionella faktorer, stress och vissa födoämnen (t.ex. choklad, ost, citrusfrukter). Regelbundna måltider, en regelbunden sömnrytm och motion kan förebygga migränanfall.

Behandling

Migrän hos en skolelev kräver alltid en läkarbedömning. Vid migrän används smärtstillande medel (t.ex. ibuprofen) eller paracetamol, som även fås receptfritt på apoteket. Dosen är emellertid större än vad som nämns på egenvårdsläkemedlets förpackning och läkaren fastställer den individuellt. Barn över tolv år kan även använda samma migränanfallsläkemedel som vuxna. För återkommande svåra migränanfall kan man enligt läkarens övervägande använda förebyggande medicinering.

Under ett anfall kan man lindra symtomen genom att vila i ett svalt, mörkt och lugnt rum.

Speciellt att beakta för lärare

Man bör diskutera med föräldrarna till ett barn med migrän om hur man ska handla i händelse av ett migränanfall. Det bör observeras att doserna av anti-inflammatoriska smärtstillande mediciner är större än normalt och avviker från de doser som anges på egenvårdsläkemedlets förpackning.

 

Skillnader mellan migrän och muskelspänningshuvudvärk

Migrän

Muskelspänningshuvudvärk

förvärras av ansträngning

idrott kan lindra

uppkastningar

inga uppkastningar

ljuskänslighet

ingen ljuskänslighet

kraftig värk

måttlig värk

börjar om natten

börjar dagtid

återkommande anfall

fortlöpande, jämn

Mer information

Patientversion av rekommendationen God medicinsk praxis om egenmedicinering

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Sök efter läkemedlens handelsnamn utifrån den verksamma läkemedelssubstansen i FPA:s läkemedelssökning.

migränföreningen i Finland rf:s webbplats finns information om olika typer av huvudvärk, broschyrer osv. om huvudvärk hos barn och unga samt en huvudvärksdagbok för barn (på finska).

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.