Snuva

Snuva ingress

Snuva orsakas i allmänhet av virus. Snuva kan också vara en allergisk reaktion.

Snuva

Symtom

Symtom på snuva som orsakas av förkylningsvirus är bl.a. nysningar, täppthet och rinnande näsa. Allergisk snuva börjar vanligen på våren då lövträden blommar.

Förebyggande vård

Förkylningsvirus smittar lätt. Ett sätt att förebygga snuva är att tvätta händerna. Allergisk snuva kan förebyggas genom att man undviker ämnen som orsakar allergi, vilket ändå inte alltid är möjligt (t.ex. pollenallergi).

Behandling

Snuva går i allmänhet över av sig själv. Täpptheten kan man lindra genom att inandas vattenånga och att höja upp huvudändan av sängen.

Om huskurerna inte räcker till kan man på apoteket få receptfri medicin som öppnar en täppt näsa. Snuva kan behandlas med nässpray som avsväller slemhinnorna. Sprayen får användas högst 10 dagar (för barn under 10 år högst fem dagar), i annat fall kan läkemedlet göra näsan mera täppt. I behandlingen av allergisk snuva kan man använda antihistaminpreparat i olika former eller nässpray som innehåller glukokortikoid.

Om man utöver snuva även har t.ex. hård huvudvärk, tryckkänsla i bihålorna eller om allmäntillståndet försämras, är det bäst att besöka läkare. Grön, tjock snorbildning kan också vara ett tecken på en bakterieinflammation. Läkaren bedömer behovet av en antibiotikakur. Då symtomen pågår i flera veckor eller då symtom som redan försvunnit återkommer, är det alltid skäl att besöka läkare.

Mer information

Allergi-, hud- och astmaförbundets webbplats finns information om bland annat allergisk snuva.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn.

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.