Springmask

Springmask ingress

Springmask förekommer speciellt bland små barn, men uppträder även bland barn i skolåldern. Springmask förekommer allmänt som epidemier och de har ökat under den senaste tiden. Springmasken lever i tjocktarmen och nattetid vandrar honan till ändtarmen för att lägga sina ägg strax utanför ändtarmsöppningen. När barnet sedan kliar sig i stjärten fastnar äggen på fingrarna, varifrån de går vidare till barnens mun och tarmar. I kroppen utvecklas äggen till könsmogna maskar och kretsloppet fortsätter. Äggen sprids i huvudsak via smutsiga händer från ett barn till ett annat, men också t.ex. via mat, leksaker eller dörrhandtag. Äggen hålls vid liv flera veckor i t.ex. sängkläderna.

Springmask

Om ett barn konstateras ha springmask betyder inte detta att barnet inte tas väl om hand eller att hygienen är dålig. Det är ändå bra att meddela vårdplatsen eller skolan, så att man kan upptäcka och behandla en eventuell epidemi.

Symtom

Det vanligaste symtomet är klåda och smärta i ändtarmsöppningen speciellt på förnatten och på morgonen då man vaknat. Underlivet irriteras som en följd av kliandet. Symtomen kan också vara obestämda, t.ex. magsmärtor, sveda i samband med kissande, orolighet, sömnstörningar eller sängvätning.

Förebyggande vård

Smittan kan förebyggas genom en god handhygien speciellt under epidemin.

Behandling

Springmask bekämpas med preparat som fås på apoteket. Receptfritt fås pyrvinembonat som ges som en engångsdos enligt barnets vikt. Preparatet tar kål på springmasken och dess larver, men inte äggen. Därför upprepas behandlingen inom två veckor, för att ta kål på de ägg som utvecklats till maskar. Alla familjemedlemmar ska ta läkemedlet även om de inte har några symtom. Med läkarordination fås även mebandazol, såvida pyrvinembonat inte tar kål på maskarna.

Utöver medicineringen är det viktigt att tvätta underkläder, lakan och dynvar. Hemmet ska städas grundligt och t.ex. dörrhandtag och leksaker torkas av. Sängkläder och madrasser bör vädras. Det räcker med normal tvätt för sängkläder och t.ex. kramdjur kan sättas i frysen. Man bör tvätta händerna oftare än vanligt och hålla naglarna kortklippta. Nagelbitning bör undvikas.

Speciellt att beakta för lärare

Springmask hos ett enda barn föranleder inte några åtgärder. Om springmask konstateras hos flera barn, ska anvisningar begäras av hälsovårdaren.

Mer information

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Sök efter läkemedlens handelsnamn utifrån den verksamma läkemedelssubstansen i FPA:s läkemedelssökning.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.