Berättelsen Lilla nalle har ont i örat

Berättelsen Lilla nalle har ont i örat ingress

Målet med denna uppgift är att lära eleverna att läkemedel kan bota och förebygga sjukdomar och lindra symtom. Ett annat mål med uppgiften är att lära ut att en antibiotikakur ska tas tills kuren är slut för att den sjukdom som behandlas med säkerhet ska botas.

Berättelsen Lilla nalle har ont i örat

Uppgiftens förlopp

Steg 1.

Läraren läser berättelsen och stannar upp på de ställen som märkts ut. Under pauserna visar eleverna antingen tummen upp eller tummen ner beroende på om man i berättelsen handlade rätt eller fel. Efter varje paus visar läraren det rätta svaret genom att själv visa tummen upp eller tummen ner.

Steg 2.

Läraren och eleverna funderar tillsammans över vilka andra funktioner läkemedel kan ha förutom att lindra symtom och bota sjukdomar. Läkemedel kan även förebygga sjukdomar. Diskussionen fortgår utifrån elevernas egna erfarenheter: för vilka sjukdomar har eleverna använt läkemedel? Har läkemedlet lindrat symtomen, botat sjukdomen eller förebyggt sjukdom?

Berättelsen Lilla nalle har ont i örat taustaboksi

Material

Berättelsen Lilla Nalle har ont i örat (pdf)

Exemplen på förebyggande, lindrande och botande läkemedel (pdf)

Mer information

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Vad är ett läkemedel?” i materialbanken. Se punkten Läkemedel.

Samma information finns också sammanfattad på sidan "Vad är ett läkemedel?".

Närmare information om öroninflammation finns på sidan Öroninflammation.