Lär känna läkemedelsförpackningen

Lär känna läkemedelsförpackningen ingress

Målet med uppgiften är att eleverna ska lära sig förstå vilken betydelse läkemedelsförpackningen har som informationskälla då det gäller att ta reda på hur läkemedlet används på rätt sätt.

Lär känna läkemedelsförpackningen

Uppgiftens förlopp

Steg 1.

Alternativ 1. Man diskuterar i klassen vilka uppgifter som finns på läkemedelsförpackningen. Detta kan exempelvis genomföras så att eleverna indelas i små grupper med minst en läskunnig elev i varje grupp. Eleverna undersöker först i grupp vilken information som finns på läkemedelsförpackningarna och därefter diskuteras temat i klassen.

Alternativ 2. Uppgifterna på läkemedelsförpackningen kan också behandlas av läraren utan att grupparbete utförs. Läraren kan ta med egenvårdsläkemedelförpackningar som används som modell eller ta en utskrift av en exempelläkemedelsförpackning, som eleverna får studera.

Steg 2.

Alternativ 1. Efter att eleverna fått en preliminär uppfattning om hur en läkemedelsförpackning ser ut, får eleverna rita en läkemedelsförpackning. Eleverna ritar ur minnet in de uppgifter som de kommer ihåg från en läkemedelsförpackning. De färdiga teckningarna diskuteras i klassen.

Alternativ 2. Efter att man först stiftat bekantskap med en läkemedelsförpackning delar läraren ut en bild av en exempelläkemedelsförpackning till varje elev. Eleverna färglägger de olika uppgifterna på förpackningen med olika färger. Eleverna kan till slut klippa ut bilden på läkemedelsförpackningen och klistra in den i sitt häfte. Läkemedelsförpackningen kan också klistras på kartong och vikas så att den liknar en riktig förpackning.

Lär känna läkemedelsförpackningen taustaboksi

Material

Exempelläkemedelsförpackning (pdf)

Mer information

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkten Läkemedelsförpackningen.

Samma information finns också sammanfattad på sidan "Hur använder du ditt läkemedel rätt?".